KENNIS, MYSTIEK, KUNST EN CREATIES VAN HET OUDE EGYPTE

About Egyptian Realms

Jaren geleden werd de eerste aanzet gegeven tot Egyptian Realms bij de ontcijferingen van voorwerpen uit het Oude Egypte.

Egyptian Realms belicht de mystieke cultuur van het in vergetelheid geraakte Gouden tijdperk van het oude Egypte. Kennis is ondergebracht in rubrieken en behandelen Neter, Hierogliefen, Artikelen, Koningen, Tenue, Discoveries, Tempel en nog veel meer. Zie ook Sitemap. De informatie verschaft inzicht in gewijde kennis uit eeuwen oude tradities die betrekking hebben op de mens en leven. Het is niet bedoeld andere levensovertuiging te kwetsen of te betwisten.

Reconstructie van de Edfu Tempel. Copyright R.Bloom, Egyptian Realms.
Impressie van de Edfu Tempel.

Egyptische projecten zoals de reconstructie van de Edfu Tempel en Gizeh Piramides hebben veel informatie opgeleverd. Uit de projecten is een omvangrijk Hierogliefen overzicht met meer dan duizend tekens voortgekomen die nu online staat. Waardevolle kennis waarmee men zijn of haar horizon kan verbreden. Kortom een eye opener!

De website is in ontwikkeling en wordt verbetert en aangevuld met Artikelen, tekst en beeld materiaal.

Dankwoord
Grote dank gaat uit naar vanallerlei en alle anderen voor hun bijdrage aan de totstandkoming van Egyptian Realms.Reconstructie van de Edfu Tempel.

Impressie van Pharaoh met Dubbele Kroon.
Impressie van Pharaoh met Dubbele Kroon, Herderstaf en Dorsvlegel.

Rate Egyptian Realms

4.5 stars Ave. rating: 4.5 from 9 votes.