KENNIS, MYSTIEK, KUNST EN CREATIES VAN HET OUDE EGYPTE

Goden van het Oude Egypte

In het linkermenu een overzicht van Neter

Pilaar met het gezicht van Het-Heru in de Tempel.
Pilaar met het gezicht van Het-Heru in de Hatjepsut Tempel.

Inleiding

De oude Egyptenaren hadden een omvangrijk Cultus systeem met een hoeveelheid 'gevestigden', in de volksmond Goden die kwaliteiten van de Schepping vertegenwoordigen.

Een 'gevestigde', in oud-Egyptisch Neter, werd afgebeeld als gedaante die de beste eigenschappen voor de 'vorm' of 'lichaam' draagde als metafoor. Een metafoor is een opening van verborgen kennis waarin de geheimen van creatie liggen begraven.

Legendarische figuren waaronder Thoth, Ptah, Isis, Osiris, Anubis en Horus die op vele plaatsen zijn terug te vinden vervulde eeuwen lang grote rollen binnen de heilige Cultus van de oude Egyptenaren. Om de samenhang en oorsprong te begrijpen waren leringen gevormd.

Zo boven zo beneden
Oude teksten spreken over; zo boven zo beneden.

In de visie van de oude Egyptenaren stond het Universum centraal en was de mens geschapen naar het evenbeeld van God. De mensheid was daarom een evenbeeld van de schepping. In overeenstemming met deze stelling werd alle Symboliek en maatgeving dan ook afgestemd op de mens, Aarde, het Zonnestelsel en uiteindelijk het Universum.

Het Universum als Macrokosmos en de mens als Microkosmos. Alle elementen zijn 'verborgen' in het lichaam van de mens. Hoewel het stoffelijke lichaam tastbaar is zijn de energiebanen, ziel en geest niet tastbaar. Het lichaam herbergt vele energie knooppunten die elk hun eigen functie in het lichaam hebben.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.


Achterzijde van een Naos. Diverse Neteru afgebeeld op huizen met een verschillend volume.

Omschrijving

Een Neter is actief in domeinen van de Natuur en belichaamd een aspect van de fundamentele creatie.

Neteru belichamen de krachten die de energie van de Natuur voortwaarts laat stromen. Zij vormen de patronen van de DNA van levend organismen en de werking van het genetische energie-veld van de Aarde

Een Neter werd afgebeeld als kosmische gestalte, mens of als dier. Er zijn ook samengestelde vormen; bijvoorbeeld een menselijk lichaam met het hoofd van een dier. Deze dieren werden in verband gebracht met de krachten die de mensen aan de desbetreffende Neter toeschreven. Emblemen die de Neter boven het hoofd droeg zijn verworvenheden, totumdieren of funktie waaronder horens, veren, pluimen, tooien, kronen en dieren.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Voorstelling op Papyrus.
Voorstelling op Papyrus. Onder Geb, met daarboven het gebogen lichaam van Nut.

Neter

Elke Neter heeft zijn eigen karakteristieke eigenschappen. De Neter vormde een patroon of rolmodel voor de mens waaraan een leer verbonden was.

De oorsprong van Neteru worden vermeld in de Legenden. De Neteru hadden een belangrijke plaats binnen de Zon Cultus verworven binnen een minimaal 5000 jarige beschaving. Sommige Neteru opereerden gezamelijk en vormden groepen binnen de heilige Cultus. Naast de term Neter werden zij ook omschreven als Titanen, De Groten of Giganten.

Gebeurtenissen die zich hebben plaatsgevonden in het Universum (het allesomvattende) hebben tot nieuwe scheppingen van energie geleid. Ook de mens is een schepping en belichaming van het Universum. Werkzame energieën in het Universum hebben ertoe geleid dat de energieen zich door bewustwording, vermenigvuldiging, bevruchting, splitsing of eenwording zich als manifestatie van het alles omvattende konden verheffen of ontplooien. Als gestalte/substantie of belichaming van het allesomvattende is bij elk schepsel de bron/kern aanwezig waaruit hij ontspruit is. Deze kern van al het leven bevind zich in de mens, planten en dieren. De Egyptische ouden wisten dit maar al te goed en konden met de werkzame kosmische energieën wonderbaarlijke praktijken verrichten.

Aset met beschermende vleugels.
Aset met haar beschermende levenschenkende vleugels op een deksel van een sarcofaag.

De Neteru, energieën die oorsprong vinden in het Universum zijn op vele 'niveaus' zowel zichtbaar als niet zichtbaar, stoffelijk als geestelijk werkzaam, zowel kosmisch als Aards. De Zon, Orion, Sirius, Grote Beer, Mars, Mercurius, Venus en de sterrenbeelden om er een paar te noemen. Ook zijn de Neteru op Aards niveau aanwezig en aktief zoals cyclussen, atmosfeer, ether, water, vuur, Aarde en de krachten van de vier windrichtingen. Door de Neter te leren kennen wordt men zich bewust van de krachtige energieën die zij bezitten. Sommige van deze Neteru zijn verborgen diep in de Zelf.

Lagere Goden
Er waren honderden 'lagere goden', welke het Egyptische pantheon omringden en de karakteristieke eigenschappen van slechts enigen van hen, behandeld kunnen worden. Elk uur van den dag had zijn eigen god, evenals ieder uur van den nacht.

De groep van acht reptielen uit het oude Egypte.
De groep van acht reptielen afgebeeld op een plafond in de Dendera Tempel. Links boven de Noordenwind, Qebui.

De vier winden waren onder de Egyptische goden evenzeer vertegenwoordigd als bij de Grieken. De Noordenwind werd Qebui genoemd en wordt afgebeeld als een gevleugelde Ram met vier koppen; de Zuidenwind, Shehbui, ziet men als een man met een leeuwenkop; de Westenwind, Huzayui, heeft de kop van een slang, op het lichaam van een gevleugelde man. De Oostenwind, Henkhisesui, komt ons soms in menselijke gestalte tegen en heeft, evenals de Noordenwind, de kop van een Ram, doch soms ook stelt men hem als een gevleugelde Kever, met een Ramskop, voor.

Khnum afgebeeld op een plafond in de Dendera Tempel.
Qebui afgebeeld op een plafond in de Dendera Tempel.

De zintuigen werden eveneens door goden voorgesteld. Zo was Saa de god van het zintuig der aanraking, of het gevoel. Hij wordt in menselijke gestalte afgebeeld en hij draagt op zijn hoofd een teken, uit parallel lopende lijnen samengesteld; deze worden naar boven toe kleiner. In de Thebaanse uitgave van het Boek der Doden, ziet men hem bij het oordeel onder die goden, die toezien op het wegen van de harten der gestorvenen. Soms vaart Saa, met Thoth en andere goden, in de boot van Ra. In een passage spreekt men over hem als Zoon van Geb. Hij is de personificatie van het intellect, zowel van mensen, als goden.

De god van den smaak heette Hu. Hij wordt eveneens als een man voorgesteld en men verhaalde, dat hij uit een bloeddruppel, welke uit Ra gevallen was, voortgekomen was. Hij werd de voorstelling van het goddelijk voedsel, waarvan de goden en de gelukzalige gestorvenen leven. Maa was de god van het gezicht. Men schildert hem als een man, met een oog boven zijn hoofd, af en dit is eveneens het symbool van zijn naam. Setem was de god van het gehoor en bij hem wordt zijn hoofd door een oor gekroond. De planeten werden eveneens als goden beschouwd. De dagen van de maand stonden verder eveneens onder beschermgoden.(1)

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Register

Referenties
(1) Mythen en Legenden van Egypte

In de late tijd tot Grieks/Romeinse dynastie telde men wel meer dan 300 Neteru. Vele hiervan waren Farao die als vereenzelviging van een Neter ook een Neter-titel droegen en daarom een rol binnen de Neteru wereld verworven en vervulde, Daarnaast ook nog hoogpriesters, genezers en magiërs die hoog stonden aangeschreven onder het volk kregen een positie tussen de belangrijke Neteru.

De Hindu leer vermeld meer dan 200 Murti's wat manifestaties zijn van een vormloos Absolute. De Murti's representateren de kracht waarmee het wordt afgebeeld. Voor de Murti's worden speciale ceremonieën gehouden waarmee zij gebruikt kunnen worden in de religieuze diensten.
 


INDEX


Inleiding
Omschrijving
Neter
Register


Neter Maat.


Tehuti met een persoon.


Neter Khepra

Figuur van Bes.
Figuur van Bes.

Ptah met Zonnekraag.
Ptah.

Hapi met blauwe huid.
Neter Hapi.


Nijlpaard Thiouis.


Neter Sekhet


Een man voor Bennu.

Gerelateerd

Pharaoh
Cultus
Gouwen
Tempel
Esoterie


Overzicht van Neter

Leeuwin Sakhmet. Leeuw Aker. Kever Khepra. Ibis Tehuti. Slang Heptet. Nijlpaard Thiouis.
Havik Heru. Baviaan Babi. Bij Tehenut. Nijl Gans Geb. Krokodil Seb. Stier Ptah.
Koe Het-Heru. Vale Gier Mut Kat Bastet. Slang Apep. Schorpioen Sekhet. Ram Amun.
Hond Upuaut. Antilope Satet. Kraai Nebet-Het. Reiger Bennu. Kikker Vis Hat-Mehit.

 
 Aah
 
 Aten
 
 Heh
 
 Mandulis
 
 Nekhebet
 
 Sept
 
 Aken
 
 Atum
 
 Heket
 
 Mehuret
 
 Nun
 
 Seshat
 
 Aker
 Apep
 
 
 Heptet
 
 Mehen
 
 Nut
 
 Shesemu
 
 Am-Heh
 
 Babi
 
 Heru
 
 Menhit
 
 Naunet
 
 Shu
 
 Amentet
 
 BaNebTetet
 
 Het-Heru
 
 Mentu
 
 Pakhet
 
 Suth
 
 Amun
 
 Bastet
 
 Imseti
 
 Meret
 
 Ptah
 
 Tatenen
 
 Ammut
 
 Bennu
 
 Iusaas
 
 Meretseger
 
 Qebesenuef
 
 Tefnut
 
 Anher
 
 Bes
 
 Kauket
 
 Mer-Wer
 
 Ra
 
 Tehenut
 
 Ankhet
 
 Duamutef
 
 Kek
 
 Meskhenet
 
 Renenutet
 
 Thiouis
 
 Anpu
 
 Geb
 
 Khepra
 
 Min
 
 Sakhmet
 
 Thoth
 
 Andjeti
 
 Hape
 
 Khnum
 
 Mut
 
 Satet
 
 Uadjet
 
 Anit
 
 Hapy
 
 Khonsu
 
 Nebet-Het
 
 Seb
 
 Unut
 
 Asar
 
 Hapi
 
 Maat
 
 Nefertem
 
 Seker
 
 Upuaut
 
 Aset
 
 Hat-Mehit
 
 Mahes
 
 Neheb-Kau
 
 Sekhet
 

Rate Egyptian Realms

4.5 stars Ave. rating: 4.5 from 14 votes.