KENNIS, MYSTIEK, KUNST EN CREATIES VAN HET OUDE EGYPTE

Hierogliefen van het Oude Egypte

Bekijk de 1259 Egyptische hiërogliefen in het linker menu

Hierogliefen afkomstig van de Kom Ombo Tempel.
Hiërogliefen reliëf afkomstig van de Kom-Ombo Tempel.

Inleiding

Het hiërogliefenschrift, de heilige beeldtaal van de oude Egyptenaren beslaat een grote hoeveelheid tekens.

Naast het alfabet zijn er vele andere hiërogliefen die men gebruikte in het dagelijkse leven. Verschillende tekens vinden hun oorsprong in de oude creatie Legenden waaronder de Lotus, Papyrus, Ibis, Veer, Kever, Weegschaal, Havik, Leeuw, Linkeroog en vele anderen.

Reliëf van Thoth in de Abydos Tempel.
Reliëf van Thoth in de Abydos Tempel.

Thoth, grootmeester van het schrift heeft een grote bijdrage geleverd aan de vorming van het hiërogliefenschrift waarmee de Tempel, Amuletten, sarcofaagkisten en altaren voorzien werden.

Hierogliefen op steen in het Louvre. Foto: athewma.
Hierogliefen reliëf op steen in het Louvre. Foto athewma.

Hiëroglief tekens werden nauwkeurig gekozen zodat de werkzaamheid op alle principes werkzaam was; mens, Aarde en Universum.

Van eenvoudige symbolen tot abstracte uitwerkingen
De kennis die aan een symbool ten grondslag ligt werd onderwezen op scholen maar ook door ouderen en wijzen, en opgedane ervaringen bracht de leerling tot dieper inzicht in deze heilige symbolentaal.

Steen van Rosette
De Steen van Rosette waarop drie schriften zijn vermeld waaronder Demotisch, Grieks en hiërogliefen werpen een blik op de betekenis van de tekens. Thomas Young en Jean-François Champollion hebben de inscripties van de Steen van Rosette weten te ontcijferen.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.


Havik met Dubbele Kroon en Zon met Cobra slang met Ankh. Reliëf afkomstig van de Luxor Tempel.

Omschrijving

Men onderscheidde in Oud-Egypte drie soorten schrift: het hieroglyfisch, het hieratisch en het demotisch.

Het hieroglyfisch is de oudste schriftvorm en werd vooral gebruikt voor religieuze teksten op tempelmuren, pyramiden en graven. Het primitiefste hieroglyfenschrift dateert reeds uit het 5e millenium v. Chr. Het werd reeds in het Oude Rijk verdrongen door het hieratisch schrift, vooral op Papyrus en voor profane doeleinden terwijl in maatschappelijke en zakenleven het kortschrift (demotisch) in zwang kwam. Het hieroglyfenschrift raakte gaandeweg zozeer in onbruik dat later generaties het niet of nauwelijks meer konden lezen, zodat bij het copiëren van een hieroglyfischen tekst talloze fouten werden gemaakt, niet alleen door onkunde maar ook door slordigheid en achteloosheid. Ieder heiligdom had zijn tempelschrijvers, terwijl ook de 'studenten' zich hier oefenden in de edele schrijfkunst door oude teksten over te schrijven of door overbrenging van den hieroglyfischen in een hieratischen tekst, welk werk wel eens boven het vermogen van den student ging, zodat een vrijwel onleesbare tekst voor den dag kwam.

Hierogliefen op een muur.
Hiërogliefen reliëf op een muur in Saqqara. Linksboven de Cartouche, eronder de Uil, Cobra slang, Gier en Bij.

Aan materiaal ontbrak het dien tempelschrijvers niet, want elke tempel schijnt zijn eigen bibliotheek te hebben gehad. We kennen een zodanige bibliotheek uit den Horus tempel te Edfu met een volledigen catalogus erbij. In enkele gevallen kunnen we nog nagaan hoe erg en van welke aard de gemaakte fouten zijn, bijvoorbeeld waar behalve de copie op Papyrus ook de originele op steen geschreven tekst gevonden is. Van sommige teksten, zoals die over de vernietiging der mensheid, bestaan twee op steen geschreven exemplaren, en ook dan vallen allerlei verschillen op te merken. Twee volkomen gelijke teksten van hetzelfde verhaal komen waarschijnlijk helemaal niet voor. Het is derhalve duidelijk dat het kon gebeuren dat oude documenten eeuwenlang in de tempelarchieven begraven lagen, die eerst eeuwen later door afschriften tot nieuw leven werden gewekt, zonder dat we in de meeste gevallen gelegenheid hebben om na te gaan welke verschillen tussen den oude en den nieuwen tekst bestonden. Dat geldt voor al die jongere teksten, wier oorspronkelijk voorbeeld verloren is gegaan.

Hierogliefen op een muur in een tombe bij Saqqara.
Hiërogliefen reliëf op een muur in de tombe van Mereruka bij Saqqara.

Verreweg de meeste der nog aanwezige religieuze teksten behoren tot de magische Literatuur. Dat geldt ook van de mythen. Immers men stelde het meeste prijs op die mythen, die voor magische doeleinden bruikbaar waren. (1)

Hierogliefen op een muur van de tempel van Kom-Ombo.
Hiërogliefen basreliëf op een muur van de Kom-Ombo Tempel.

Hiërogliefen overzicht
Het hiërogliefen overzicht links boven bevat vele tekens op onderwerp. De pagina van een hiëroglief geeft een weergave en beschrijving van het teken.

Niet alle betekenissen van de tekens in het overzicht zijn ontrafeld. Op de Undiscovered pagina staan tekens waar weinig over bekend is.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Getallen

Egyptische hiërogliefen die getallen uitdrukken.

HIeroglief van het getal 1.
1
Egyptisch hieroglief van getal 2.
2
Egyptisch hieroglief van getal 3.
3
Egyptisch hieroglief van getal 4.
4
Egyptisch hieroglief van getal 10.
10
Egyptisch hieroglief van getal 100.
100

Wordt vervolgd...

Egyptisch hieroglief van getal 1000.
1000
Egyptisch hieroglief van getal 10.000
10.000
Egyptisch hieroglief van getal 100.000.
100.000
Egyptisch hieroglief van Shu.
1.000.000
Egyptisch hieroglief van een groot getal.
Groot getal
 Egyptisch hieroglief van eeuwig leven.
Eeuwig

Zie ook Getallen.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.


Hiërogliefen die niet zijn bewerkt door vaklieden.

Register

Referenties
(1) De Tuin der Goden

Tehuti, meester van het schrift.


INDEX


Inleiding
Omschrijving
Getallen
Register


Hiërogliefen op een muur.

Steen van Rosette.
Steen van Rosette gemaakt uit Basalt.


Hierogliefen uit de Dendera Tempel.
Hiërogliefen van de Havik, Ibis en Feniks met Dorsvlegel op een Standaard. Reliëf van de Dendera Tempel.

Papyrusplanten bij het Museum.
Papyrus planten bij het Egyptisch Museum.

EGYPTIAN ALPHABET

Egyptian Hieroglyph Bird.
A
Hieroglyph leg with foot.
B
Egyptian Hieroglyph.
C
Egyptian hieroglyph hand.
D
Egyptian hieroglyph two feathers.
E
Egyptian Hieroglyph snake.
F
Egyptian hieroglyph.
G
Egyptian hieroglyph rope.
H
HIeroglyph feather.
I
Egyptian hieroglyph snake.
J
Hieroglyph bowl.
K
Egyptian hieroglyph lion.
L
Egyptian Hieroglyph owl.
M
Egyptian Hieroglyph water.
N
Egyptian Hieroglyph rope.
O
Egyptian hieroglyph door.
P
Egyptian hieroglyph.
Q
Egyptian hieroglyph mouth.
R
Egyptian Hieroglyph.
S
Egyptian hieroglyph
T
Egyptian hieroglyph bird.
U
Egyptian Hieroglyph snake.
V
Egyptian hieroglyph bird.
W
Hieroglyph bowl.
X
Egyptian hieroglyph
Y
Egyptian hieroglyph.
Z
 


Reconstructie. Heru in de gedaante van een Leeuw zittend op een Schaal.

Djed pilaar.
Gekleurde Djed afgebeeld op pilaar in tombe.

Illustratie van havik Heru met de dubbele kroon.
Illustratie van Havik Heru met Dubbele Kroon voor Lotus bloemen.

Gerelateerd

Legenden
Tehuti
Getallen
Cultus
Gouwen

 

Rate Egyptian Realms

3 stars Ave. rating: 3 from 23 votes.