KENNIS, MYSTIEK, KUNST EN CREATIES VAN HET OUDE EGYPTE

Hyksosrijk

Dorre woestijn.
Dorre woestijnlandschap.

Het Hyksosrijk

Na de 12e Dynastie brak er voor Egypte een tijd aan van onderlinge verdeeldheid.

Onder zulke omstandigheden lag het verbrokkelde en onderling verdeelde Egypte weerloos open voor de overheersing van oorlogzuchtige indringers. Toch moeten wij ons de Hyksos niet over Egypte gekomen denken als in eens een blijvende overstroming, maar veeleer drie perioden onderscheiden in den Hyksostijd: 1e een tijdvak van voortdurende invallen en plunderingen, mogelijk in verband met den strijd der gouwkoninkjes onderling, waarvan sommige tot Hyksosvazallen kunnen zijn geworden. 2e Vestiging der Hyksos in Egypte, die daar het opperbestuur overnemen, maar zelf als de minstbeschaafde in Egyptiseering opgaan. 3e Voortdurende worsteling en afbrokkeling van de Hyksos-macht tegen de dynastie van Thebe, die krachtig uit het Zuiden komt opzetten. (1)

Hun koningen vormden de 15e en 16e Dynastie.

Wordt vervolgd...

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Register

Referenties
(1) Israel in Egypte


Neter Suth.
Neter Set.

Gerelateerd

Thebe
Seth
History

Rate Egyptian Realms

4 stars Ave. rating: 4 from 1 votes.