KENNIS, MYSTIEK, KUNST EN CREATIES VAN HET OUDE EGYPTE

Koningen van de 18e Dynastie

EgyptianRealms Icon Koningen uit het Nieuwe Rijk - 1540-1307 vC.

De 18e Dynastie is waarschijnlijk de meest bekende periode van het oude Egypte waarin vele bekende farao's regeerde waaronder Ahmose I, Amenhotep I, Thutmoses I, Hatjepsut, Akhenaten met koningin Nefertiti, Smenkhare, Tutankhamun en Horemheb waarvan vele van hen begraven werden in de Vallei der Koningen.

Amenhotep IV

Posted by Administrator (admin) on Jun 05 2013
Koningen van de 18e Dynastie >>

Farao Amenhotep IV

Koning van de 18e Dynastie van het oude-Egypte.

De naam Akhenaten betekent: 'Levende ziel van Aten'.

Amenhotep IV bekend als Akhenaten de echtgenoot van Nefertiti. Akhenaten de Zonkoning, profeet, zoon van Aten.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Akhenaten in de gedaante als Sphinx.
Akhenaten in de gedaante van een Sphinx schenkt Offers aan Aten.

Hymne van Echnaton

Uit de hymne op de zon van Farao Echnaton - Ps. 104

Gij, die de duisternis beschikt, zoodat het nacht wordt
Dan komt al het gedierte des wouds in beweging.
De leeuwen brullen naar rood
en verlangen van God hun spijze,
Gaat de zon op, dan maken zij zich weg
en in hunne holen leggen zij zich neder.
Dan gaat de mensch aan zijn werk
naar zijn arbeid tot den avond
Hoe vele zijn uwe werken, o HEERE!
-
''Gaat gij onder aan den westelijken horizon,
Zoo is de aarde donker als de dood...
Zij rusten in hunne vertrekken
Met het aangezicht omhuld en niemand ziet den ander...

Iedere leeuw komt uit zijn hol
Alle kruipend gedierte bijt.
De duisternis verdicht zich
En de aarde ligt zwijgend stil.
Haar schepper rust in zijn horizon,
Als de aarde licht wordt, gaat gij op aan de horizon,
En straalt als Zon in den dag.
Verdrijft gij de duisternis, zendt gij uw stralen,
Zoo verheugen zich de beide landen
De menschen ontwaken en staan op hun voeten.
Nadat gij u verheven hebt
Zij wasschen zich en doen hunne kleederen aan,
Hun armen roepen u lof toe, omdat gij glanst! (1)

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Hoofd van Akhenaten.
Replica beeld van het hoofd van Akhenaten met gerekte schedel.

Lange schedel

Bronnen vermelden dat Akhenaten en Nefertiti van Sirius kwamen evenals hun zeven kinderen en als hoogontwikkelde entiteiten op Aarde incarneerden met een doel. Akhenaten behoorde tot het ras van Zonen-Gods. Zijn lichaam was anders gevormd dan de gemiddelde mens en werd als goddelijke incarnatie op Aarde onthaald. Dit mensenras dat uit Atlantis stamt, de blauwe bloedlijn, DNA, blauwe ogen van Sirius, het erfgoed van de goddelijke voorvaderen werd een lange tijd zuiver gehouden door geen inmenging te laten plaatsvinden met andere rassen die de Aarde bewoonden.

Akhenaten had een lange schedel. De langgerekte schedel herbergt een hersencappaciteit welke in grote mate kosmisch was ontwikkeld. Zij beschikten over hoogontwikkelde intelligentie, hun hersenactiviteit en zenuwcentra had een veel hogere energie-frequentie. Men droeg kronen en andere hoofddeksels om de energie (vast) te houden op de het hoofd, de kroon chakra, het gebied dat verband houdt met de hogere dimensies. De Gouden kroon is de geleider van de creatieve energie. Ook beschermde het tegen invloeden van buiten.

De grote hersenmassa droeg intelligentie die deze aardse cappaciteit ver overstijgt. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de mens slechts een klein gedeelte van zijn linker of rechter helft hersen cappaciteit gebruikt.

Wordt vervolgd..

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Register

Referenties
(1) Israel in Egypte. (Vertaling Noordzij afkomstig van vertaling Von Bissing, Die Kultur des alten Aegyptens.

 


 Beeld van Pharaoh Akhenaten.
Pharaoh Akhenaten.

Titels
Akhenaten
Echnaton
Amenhotep IV
Amenophis IV
Neferkheperu-rauaenre-Akhenaten
Amenhotep-Akhenaten-Akheperura
Ankh-em-Maat
Nebmare
Napchoeroerja

Koningin Nefertiti.
Beeld van koningin Nefertiti.

Familie
Ouders Eye en Teye. Smenkhare, Tutankhamun.

Partner
Koningin Nefertiti
Kinderen
Meritaten, Ankhnesuaten

Akhenaten brengt offers tot Aten.
Akhenaten brengt Offers tot Aten.

Cultus
Aten. Tempel van Amarna, gewijd aan Aten. Akhetaten, stad van Akhenaten.

Cartouche Pharaoh Akhenaten.Cartouche Pharaoh Akhenaten.
Cartouches van Akhenaten.

Pharaoh Akhenaten.
Farao Akhenaten.

Akhenaten onder Aten.
Akhenaten onder de Aten.


  Beeld van Akhenaten.
 

Last changed: Sep 13 2015 at 2:53 PM

Back

Comments

None Found

Add Comment

Rate Egyptian Realms

4 stars Ave. rating: 4 from 2 votes.