KENNIS, MYSTIEK, KUNST EN CREATIES VAN HET OUDE EGYPTE

Esoterie

Bewustzijn

Posted by Administrator (admin) on May 24 2013
Esoterie >>

Sterren in het Universum.
Sterren in het Universum.

Inleiding

Onder bewustzijn verstaat men het besef waarop iemand leeft en handelt. Het bewustzijn groeit, rijpt en bloeit naar mate men ouder wordt of kennis verwerft door ervaring, inzicht en door intuïtie of schouwing.

De hersens beslaan twee geslachten, mannelijk (rechts) en vrouwelijk (links) en vormen samen een eenheid. Harmonie, balans en samenwerking van beide geslachten van de geest vormt de pure 'bewustzijn' toestand van de geest. Instabiliteit tussen beide leidt tot geestelijke onrust. In deze onrust neemt de mannelijke kant, of het vrouwelijke het voortouw en wordt gevoed door handelingen en gedachtes.

De oude Egyptenaren streefde naar een zuivere geest. Door naar Maat te leven werd dit gestimuleerd. De boodschap van het zuiveren van het lichaam en met name het Hart wordt op vele voorwerpen en objecten aangehaald.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Realiteit

De wijze waarop men het leven beschouwde was gebaseerd op de Grote Traditie en Zon Cultus waaraan verschillende Legenden en leringen zijn verbonden.

De Egyptische bouwkunst en symboliek waaronder Hierogliefen vormde een afspiegeling van de Natuur. Men leefde in eenheid met de Aarde, Natuur en Heelal en was zich bewust van stoffelijke, etherische, astrale, energetische en elementaire niveau's van de realiteit dat door de Neteru werd vertegenwoordigd.

Domeinen van de Natuur

Akker verbonden aan Asar.

De Aarde
Het oppervlak van de Aarde waaronder bergen werd als het lichaam van Keb beschouwd.

Vuur van de Aarde.

Binnenaarde
De vurige binnenzijde van Aarde belichaamd het 'Eeuwige Vuur'. Vuur van zuivering en genezing.

Zodiak van de Dendera Tempel.

Huis van Het-Heru
Het Huis waarin de mens leeft, zijn omgeving, sterrenbeeld, Zodiak.
 

Zon boven de Horizon.

Huis van Heru
Heru van de Dubbele Horizon. Heru van de Hemel.
 

 Helder blauwe lucht, het Huis van Shu.

Huis van Shu
Huis van de lucht. De Horizon is aan Shu verbonden.

Lucht is verbonden aan Tefnut.

Huis van Tefnut
Moeder van lucht en Hemelwater.
 

Rivier de Nijl.

Grote Rivier de Nijl
Levensader. Hapi, Thiouis, Sept. De Melkweg.
 

Dorre woestijn.

Het Rode Land
De woestijn. Land van Suth. De Heilige Necropolis.
 

De Nijl.

Het Zwarte Land
Het vruchtbare land. Land van Heru, Ibis.
 

Cluster van sterren.

Huis van de Hemel
Huis van de Heer. Hemelse Koe Mehuret.

Dalende brandende Zon kleurt de Hemel rood.

Zon
Oog van Ra. Aset, Sakhmet, Het-Heru, Aten.

Maan verbonden aan Atum.

Maan
Maan Atum. Tehuti, Asar Khonsu, Aah.

Orion met de sterren van Sirius.

Sirius
Sterren van Sirius. Koninklijke blauwe Hond ster. Sept, Aset, Sakhmet.

Constellatie Orion.

Orion
Constellatie Orion. Vader en bouwmeester van het Universum, Ptah.

Sterren in het Universum.

Nut
Moeder van de Hemelse wateren, Nut. Waarin zielen verblijven.

Wateren van Nun.

Nun
Vader van de Hemelse oerwateren, Nun. Chaos vanwaaruit orde is ontstaan.
 

Draaiende galaxy.

Khnum
Schepper van het Universum, Khnum. Op zijn wiel creëert Khnum lichamen.
 

Het heelal.

Maat
Ordening, balans van schepping, allesomvattend.
 

Wordt vervolgd...

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Bewustzijn

Wij kunnen logisch niet van evolutie spreken zonder een voorafgaande involutie in overweging te nemen. Het vermogen van de stof wordt gemeten naar haar latente energie; en dit latent zijn is statische Geestelijke Kracht. Stof is de eindelijke uitdrukking van de Geest, zoals vorm die is van kracht. De stoffelijke vormen van het zichtbare heelal zijn dus niets anders dan concrete geestelijke krachten. (1)

De Bron van het bewustzijn werd opgevat als het licht van de onvergankelijke Sterren.

De ultieme expressie van bewustzijn was de toestand van de 'Akh' of lichtziel, de ziel van de Neteru, de voorvader. Om terug te keren tot deze pure vorm van verlichting bestond de Zon Cultus en vele voorgangers.

Ken Uzelve.

Men onderwees methodes en leer wat tot openbaringen, ervaringen, kennis en inzicht in de materiele en geestelijke wereld leiden waaronder bewustwording van de Zelf, de Ka, Ba, leven, Bron, schepping en Neteru. Door toewijding, kennis en ervaringen kan men zijn of haar bewustzijn verbreden, transformeren of onsterfelijk maken. De heilige leringen en rolmodellen voorzag de mens de wetenschap van Schepping, Natuur en zijn creaties.

Overzicht van leringen
Leringen van Ra.
Leringen van Atum.
Leringen van Khepra.
Leringen van Maat.
Leringen van Tehuti.
Leringen van Khnum.
Leringen van Ptah.
Leringen van Sakhmet.
Leringen van Aset.
Leringen van Nebet-Het.
Leringen van Asar.
Leringen van Suth.
Leringen van Heru.
Leringen van Aten.
Leringen van Amun.

Er komt echter een tijd, wanneer de ziel door hare pelgrimstochten in de sfeer van de lagere wereld kennis verwerft omtrent het werkelijk waardevolle en de geest ontwaakt, dat zij de boeien van het vlees afwerpt en antwoordt op den aantrekkenden invloed van een hogere of meer innerlijke Geestelijke Zon. (1)

Duaal bewustzijn
Het duale bewustzijn heeft zijn zetel in de onderbuik chakra, het onderbewustzijn.
Eenheid bewustzijn heeft zijn zetel in de Hart chakra. Het kosmische bewustzijn heeft zijn zetel in en boven de kruin chakra.
Het bewustzijn is verwant aan licht, water en lucht. Het menselijk lichaam bezit veel water.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Uittreden

De oude Egyptenaren hadden technieken en leringen in gebruik die tot dienst hadden het welzijn en vermogens van het bewustzijn van de mens te vergroten.

Trance
Op het ritme van trommels met meer dan 120 aanslagen per minuut brachten ingewijden zich door dans in trance. Daarnaast kan Meditatie of 'Tempelslaap' (diepe trance/hypnose) of gebruik van geest verruimende middellen tot hetzelfde doel komen. De trance verbind de persoon met de innerlijke Zelf en wereld van Natuur en Neteru.

Bij het uittreden uit het lichaam is men bewustzijn dat zich verplaatst in tijd/ruimte. Hoe men zijn voertuig voorstelde was verschillend per cultuur. De wijze waarop de ziel zich verplaatste werd gesymboliseerd door een dier of voertuig die die afstand kon overbruggen. Reptielen waaronder draken en slangen, vogels waaronder Adelaren, Feniks, Ooievaar, Havikken, Kraaien en Vissen.

In vele hogere en lagere dimensies manifesteerd het bewustzijn. De ziel verplaatst zich voor in de wateren zoals de vis of slang. De ziel verplaatst zich in de lucht als een vogel. De ziel verplaatst zich over de kosmische oerwateren met schip of Boot. De ziel verplaatst zich in de astrale velden als licht. De ziel verplaatst zich in de eeuwige velden als een rijzende Ster.

Het bewustzijn ondergaat tijdens Inwijding of fasen van ontwikkeling diverse stadiums die verwant zijn aan de Legenden of heilige leringen.

Slaap
Tijdens de slaap verblijft het bewustzijn in de geestelijke wateren van Nut. Shu wordt afgebeeld op hoofdsteunen die gebruikt werden bij het slapen. Shu ondersteund het hoofd om het gescheiden te houden van de Aarde op de wijze zoals dat in de Legende terug komt.

Ra zend stralen van licht uit tot de dame bij de offerstapel.
Tablet met tafereel. Ra zend stralen van licht uit tot de dame bij de offerstapel. Boven het Linkeroog en Rechteroog van Ra met het derde oog in het midden onder een gebogen Hemel. Links van Ra de Lotus, rechts van de dame Papyrus.

Ontwaking
Bewustwording of ontwaking. In het oude Egypte werd bewustwording opgevat als groei, ontwaken of (op)bloeien van de Zelf. Het openen van de Lotus voor de neus van Ra.

De mens werd beschouwd als een microkosmos, het lichaam draagt daarin Chakra's, energie knooppunten welke aan de planeten kunnen worden verbonden. De mens doorloopt tijdperken van de Zodiak en draagt ook een Zon. Wanneer deze Zon schijnt, straalt de mens, en komt er glans op de twee ogen (de Zon en Maan), deze ogen stralen het licht naar buiten.

Het licht dat vanuit het wezen straalt is als een diamant, die alle richtingen opstraalt. Hoe meer zijdes van de diamant helder zijn, en dus niet bedekt met sluiers, hoe beter het licht naar buiten kan reflecteren en harmonie brengt.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Register

Referenties
(1) Cosmische Symboliek, Sepharial.


INDEX 

Inleiding
Realiteit
Bewustzijn
Uittreden
Register

Houten beeld van een man met stok.
Houten beeld van Ka-Aper met stok. Museum Cairo.

Planeet Aarde.
Planeet Aarde.

Tehuti met een persoon.
Tehuti met een persoon.

Beeld van Khonsu.
Beeld van Khonsu.

Heru met Dubbele Kroon.
Heru met Dubbele Kroon.

Aset zittend op de Troon en geeft de jonge Heru de borst.
Aset zittend op de Troon en geeft de jonge Heru de borst.

Houten beeld van de Ka van een persoon.
Houten beeld van de Ka van een persoon.

Nefertem met Lotus boven het hoofd.
Nefertem met Lotus boven het hoofd.

Seker en Pharaoh.
Seker en Pharaoh.


Heru en Suth naast Pharaoh.
Heru en Suth naast Pharaoh.

Kat die de slang Apep verslaat.
Kat die de slang Apep verslaat.

Kever boven het hoofd van een persoon.
Kever boven het hoofd van een persoon.

Gerelateerd

Meditatie
Esoterie
Inwijding
Transformatie
Aset
Tehuti
Maat
Khepra
Introductie
Astrology
Kosmology

 

Last changed: May 19 2016 at 5:26 PM

Back

Comments

None Found

Add Comment

Rate Egyptian Realms

4.5 stars Ave. rating: 4.5 from 6 votes.