KENNIS, MYSTIEK, KUNST EN CREATIES VAN HET OUDE EGYPTE

Cultus van het oude-Egypte

Boeken van Thoth

Posted by Administrator (admin) on May 24 2013
Cultus van het oude-Egypte >>

Kistje met de Ibis vogel van Tehuti.
Kistje met de Ibis vogel van Tehuti met daarvoor een leerling op kruk.

Inleiding

De werken van Tehuti (Thoth), waren samengevat in boeken, rollen of inscripties op muren en vele voorwerpen.

Thoth werd in de oudheid aangeduid als Neter van wijsheid en wetenschap, grootmeester van woorden en schrift.

Thoth vormde het Hierogliefen schrift, Symboliek, Magie, kunst en geneeskunde. Zijn leringen werden fysiek uitgedragen of door het gebruik van metaforen.

Thoth is de Lectorpriester, grootmeester van astronomen, Magiërs, genezers, architecten, muzikanten, schrijvers, kunstenaars en filosofen. Thoth had de mysterieën van de Hemel ontrafeld en had deze kennis ondergebracht in 'heilige' boeken die hij op Aarde had verborgen met de wetenschap dat hiernaar gezocht zou worden door toekomstige generaties, en gevonden zou worden.

Kennis
Mysterie kennis van Thoth is te herlijden naar verschillende tijdperken van de geschiedenis.

Athotis
Hogepriester uit Atlantis.

Tehuti
Bekend als Lectorpriester Thoth. Egypte, Hermopolis, na de grote overstroming. (Boek van Amduat)

Hermes
Hermes Trismegistus, Driewerf Grote Hermes. Magier, Alchemist, Griekenland. (Corpus Hermeticum, De Smaragden Tafelen)

Mercurius
Heer van handel en verkeer Mercurius uit Rome.

Thoth wordt met de latere Griekse Hermes Trismegistus in verband gebracht en bezat volgens de Grieken 42 boeken van esoterische wetenschap.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Voorstelling van Seshat en Tehuti.
Voorstelling van Seshat en Tehuti in de Karnak Tempel.

Boeken van Thoth

Volgens Legenden werden de boeken van Thoth oorspronkelijk beschreven op Papyrus.

De boeken van Thoth beslaan een groot gebied aan kennis waaronder ontwikkeling van de geest, Astrology, Astronomie, wiskunde, schrift, wetenschap, Esoterie, Magie, Amduat, Boek van Anpu.

Sommige van deze heilige boeken worden aangeduid als de 42 boeken van Thoth met instructies die mogelijk zijn geschreven door verschillende toegewijde personen, waarvan sommige verloren zijn gegaan tijdens de vernietiging van de koninklijke archieven in Alexandrië. Overgebleven boeken werden verborgen in de woestijn.

Clement van Alexandrië, een verzamelaar van pagan kennis vermeld;
Zesendertig Hermetische boeken die de volledige Egyptische filosofie behandelen.
Vier boeken die de Astrologie beschrijven.
Tien boeken die het Hieratisch beschrijft bij Wet.
Tien boeken van heilige rites en observaties.
Twee boeken die Muziek behandelen.
Zes boeken die medicijnen, ziektes, instrumenten en lichaam behandelen.
Andere boeken behandelden schrift, cosmografie, geografie, mathematica, afmetingen en training van priesters.

De Smaragden Tafelen
Bekend als Corpus Hermeticum. De werken van Hermes Trimegestus beslaan de ontwikkeling van de geest, Natuur en scheppings wetenschappen.

Volgens Hermes waren er drie fasen in de mysterieën;
1. Stervelingen, zij die wel onderricht hadden genoten, maar nog geen innerlijke Zelf hadden ontwikkeld.
2. Intelligenties, zij die Zelf-gerealiseerd zijn en in staat waren zich af te stemmen op andere levensvormen in het Universum.
3. Lichtwezens, zij die Een Zijn met de Bron.

Wordt vervolgd...

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Register

Boeken van Maat
Leringen over de Wet, handhaving en oordeel. Wet van Maat.

Egyptisch Tarot
Het Tarot deck is door Tehuti gevormd waarvan de kaarten de Astrologische  Zodiak huizen vertegenwoordigen met hun heilige wiskunde combinaties.

Zie ook Literatuur.


INDEX

Boeken
Register

 Tehuti met een persoon.
Tehuti met een persoon.

De staf van Hermes, de Caducus.
De staf van Hermes, de Caduceus. Twee gedraaide slangen om een stok onder de gevleugelde Zon.

Beeld van Hermes.
Beeld van Hermes met staf.


Planeet Mercurius.
Planeet Mercurius
.

Gerelateerd

Tehuti
Seshat
Maat
Hermopolis
Wet
Esoterie
Geschriften
Flower of Life
Merkaba

 

Last changed: Oct 10 2014 at 6:40 PM

Back

Rate Egyptian Realms

4.5 stars Ave. rating: 4.5 from 13 votes.