KENNIS, MYSTIEK, KUNST EN CREATIES VAN HET OUDE EGYPTE

Esoterie

Esoterie

Posted by Administrator (admin) on May 24 2013
Esoterie >>

De slang met de Ankh voor de neus.
Detail op Papyrus. De slang met de Ankh voor de neus. Boven het hoofd van de persoon de Zon, het derde oog.

Inleiding

Lichaam van de Natuur.

De stoffelijke Aardse Natuur is bekend gebied hoewel er wel regelmatig nieuwe ontdekkingen worden gedaan van soorten dieren en fauna. De niet-stoffelijke zijde, de energetische en etherische is minder bekend waaronder het aura, Bewustzijn, meridianen en chakra's. Planeten, Sterren en andere stoffelijke zaken zijn mede afhankelijk van apparatuur waar te nemen met het blote oog. De energetische oorsprong van mens en Universum is minder bekend.

De stoffelijke en niet-stoffelijke Natuur vormen samen één geheel volgens de oude Egyptenaren en men achtte het belangrijk de gezondheid, groei, harmonie en balans (Maat) tussen beide 'sferen' te handhaven. Alles in het leven waaronder de heilige Cultus was hierop afgestemd. De onzichtbare wereld was minstens zo belangrijk als de zichtbare zoals bij dag en nacht, leven en dood.

Om de niet-stoffelijke zijde aan de mens te kunnen uitleggen waaronder de etherische of energetishe werking werden natuurlijke elementen gebruikt als metafoor en leringen gevormd om de nodige inzicht te verkrijgen.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

 Voorstelling op een sarcofaagkist.
Voorstelling op een sarcofaagkist. De Slang, lichaam met benen wordt omhoog gebracht door vleugels. Voor de Mond van de Slang de Ankh.

Lichaam

De historie van de mens stemt overeen met het proces van de Aarde. De oud-Egyptische oercreatie, Genesis, Legenden en 'heilige' Geschriften beschrijven deze aspecten.

De wordingsgang van een mens vanaf conceptie tot sterven verloopt volgens een proces. Het proces van geboorte duurt 9 maanden welke de belichaming is van de Moederschoot, de historie van een mens.

Het patroon in de ether was al gereed bij de conceptie, maar dat moet nog geleidelijk verdicht worden tot een stoffelijk lichaam. Grote kosmische krachten, energieën, die wij planeetgeesten, Elohim of aartsengelen kunnen noemen, bij de oude-Egyptenaren bekend als Neter.

Dit heilige proces van de opbouw van de levensvorm vind plaats binnen de beschermende omhulling van de baarmoeder en van het vruchtvlies, dat overeenkomt met de Ei schaal bij een vogel. In het vruchtwater zweeft het wordende mensje, door zijn moeders bloed gevoed via de navelstreng. Om hem van zijn omgeving af te zonderen en tegelijk om met die omgeving een wisselwerking te kunnen onderhouden vormt de kracht die wij Saturnus noemen om het lichaam de huid met de haren en de nagels en binnenin het geraamte en het gebit. Deze stevige en harde bestandsdelen van het lichaam hebben de grootste verdichting en hoewel zij zich voortdurend blijven vernieuwen, doen zij ons aan als een laatste fase van het verdichtingsproces.

Het menselijk lichaam is verwant aan de vier elementen en de Zelf, gevormd door de Hemelse firmaties. Het lichaam is verbonden aan de vier windrichtingen, Duamutef, Qebesenuef, Imseti en Hapy.

Materieële lichaam, stoflichaam
Astrale lichaam, lichtlichaam
Geestelijk lichaam, ziellichaam
Energie lichaam, energetische lichaam

Stoffelijke elementaire lichaam
Vlees - Asar
Water - Nun
Botten, tanden - Suth
Bloed - Aset
Hart - Ra, Khepra, Nun, Aset, Asar
Lucht - Shu
Adem, hartslag - Aset
Ogen - Ra, Aset, Asar, Heru en Het-Heru
Voeten - Geb
Armen - Shu

Aset (Isis) is verbonden aan de iris (I) van het oog. Asar, Osiris (O) maakt het werk van Isis compleet op dit niveau.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

 
 De Ba ziel vliegt over het lichaam richting Aset.
De Ba ziel vliegt over het lichaam richting Aset.

Ziel

Alle zielen maken deel uit van één grote ziel, welke de ziel van het Universum is. (Hermes).

De zielen hebben allemaal 1 geaardheid. Deze zijn nog mannelijk, noch vrouwelijk. De tweeslachtigheid houd verband met de stoffelijke verschijningsvorm. Het voertuig van de ziel is het lichaam.

Moeder Natuur, Aset heeft twee helpers. Geheugen en vaardigheid. Geheugen waarborgt dat de Natuur individuele vormen creëert die modellen zijn van de oorspronkelijke algemene vormen.

Vaardigheid waarborgt dat het individuele lichaam is gevormd in overeenstemming met de ziel die het zal belichamen en voorziet dat een levendige ziel een levendig lichaam heeft, een krachtige ziel een krachtig lichaam. Het stoffelijke deel bestaat uit de vier elementen: Vuur, Water, Aarde en Lucht. Ziel is Licht, wat het vijfde deel is. Deze vijf elementen vormen het lichaam van de vijfpuntige Ster dat symbool is van het Hemelse lichaam van de mens.

De menselijke ziel werk mee aan de scheppingskracht van de Aarde, omdat zij daarmee verbonden is door haar bezielde vleselijke omhulsel, wat haar toestaat een beroep te doen op de Schepper, indien dit nodig mocht zijn.
Wanneer de Aarde en de Hemel niet met elkaar overeenstemmen, loopt de ziel, door de invloed die zij ondergaat van de twaalf Hemelse invloedrijke krachten van de Dierenriem (Zodiak) en van de Zon, het gevaar in de ban te raken van energieen die tegenover de goddelijke bestemming staan, waardoor men verplicht word door de 42 rechters op de schalen van de balans van het laatste oordeel (Wet van Maat), te worden gewogen.

In de wereld 'boven' verblijven twee Neteru welke dienaren zijn van de goedheid van Atum. De bewaarder der Zielen en de Gids der Zielen. De bewaarder is belast met lichaamloze zielen. De Gids 'zendt' deze zielen van tijd tot tijd naar beneden om fysiek te incarneren. De Natuur werkt met deze Neteru samen door sterfelijke 'vaten' (lichamen) waarin zielen worden gestort.

Beschildering van een Egyptische sarcofaag kist.
Beschildering van een Ba-vogel op de binnenzijde van een sarcofaagkist.

De oude Egyptenaren duiden de toestand van de ziel aan als:
KA
Men had de opvatting dat ieder persoon tijdens zijn leven en daarna gevolgd werd door een onzichtbare dubbel, genaamd Ka. Lichaam. Zie Ka.
BA
Ziel. Zie Ba.
ACH
De Ach, de verheerlijkte ziel, de herschapen geest. 

De Ka, Ba en Ach worden alle in de Onderwereld tegenover de wisselwerking van de Goddelijke en demonische krachten geplaatst, waarmee zij zich moeten meten om de eeuwigheid deelachtig te worden.

Niet iedereen heeft een Ba-ziel, het (fijnstoffelijke lichaam) dat onontbeerlijk is voor de opstijging naar het volgende stadium van ontwikkeling. Het zal in de loop van het leven moeten worden gerealiseerd.

Uitdrukkingen van de Ziel
Witte Veer, ziel van Maat (afweging), licht
Scarabee Khepra, de getransformeerde ziel
Slang, lichaam in de Onderwereld.
De Ba vogel, als astrale ziel
Bennu vogel, opreizende ziel
Als Ster, de Hemelse ziel

Viervoudig kenmerk van de geest; Bevestiging, ontkenning, discussie, oordeel.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

 

Register

Wordt vervolgd...


INDEX

Inleiding
Lichaam
Ziel
Register

Beeldje van de Ba vogel.
Beeldje van de Ba vogel.

Lichaam met vleugels.
Lichaam voorzien van vleugels.

Gouden broche van cobra slang met vleugels en menselijk gezicht.
Gouden broche van Cobra slang met vleugels en menselijk gezicht.

Opgericht lichaam van een slang varend op een boot.
Opgericht lichaam van een slang varend op een boot.

Houten beeld van de Ka van een persoon.
Houten beeld van de Ka van een persoon.

Beeldje van een persoon in gehurkte houding.
Beeldje van een persoon in geknielde houding. In zijn handen een Waterpot.

Griekse god met helm met vleugels.
Griekse god met vleugels op de de helm.

Gerelateerd

Ka
Ba
Neter
Meditatie
Geschriften
Leringen van Heru
Legenden
Inwijding
Transformatie
Astrology

 

Last changed: Oct 10 2014 at 6:28 PM

Back

Rate Egyptian Realms

4.5 stars Ave. rating: 4.5 from 6 votes.