KENNIS, MYSTIEK, KUNST EN CREATIES VAN HET OUDE EGYPTE

Mystiek van het oude-Egypte

Lessen

Posted by Administrator (admin) on Aug 24 2013
Mystiek van het oude-Egypte >>

 
Zonsondergang bij de Nijl.

Lessen

Kennis van de oude Egyptenaren werd vastgelegd op Papyrus, voorwerp of Tempel.

Werken van schrijvers, priesters, meesters, meesteressen, Groot-Meesters, ouden en ingewijden geven instructies aan de mens die betrekking hebben op het leven.

Onderstaand een overzicht.

Wie de Natuur kwaad aan doet, heeft zijn les nog niet geleerd. Hermes
Hij die de dood van Asar ziet zal nooit sterven.
Als men probeert de onbekende wateren te navigeren loopt men het risico van schipbreuk. Laat hem in dwaling die houdt van zijn fout. Afkomstig van de Karnak Tempel.

- Ken U Zelve.
- Gij kan iets leren van ieder persoon.
- Neem raad met de ontwetenden als met de wijzen.
- Gij krijgt het beste in het leven met steun van recht en waarheid.
- Wees trouw in het leveren van berichten.
- Wie ogen heeft, die ziet.(1)

Ook de kleinste wind kan het schip voortstuwen,
Ook de kleinste bij kan honing verzamelen,
Ook de kleinste mier kan de veldvruchten wegslepen,
Ook de kleinste sprinkhaan kan de wijnstrok verwoesten,
Ook de kleinste misdaad spoedt zich naar de dood,
Ook de kleinste weldaad blijft niet voor God verborgen.
Want talrijk zijn de kleine dingen die bewondering waard zijn.(2)

Ware onderwijzing is niet een opeenstapeling van kennis, het is een ontwakening van Bewustzijn dat door opeenvolgende stadia gaat.(3)

Wordt vervolgd...

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.
 

Register

Referenties
(1) Manuscript afkomstig van Ptah-Hotep
(2)
Papyrus vertaling, RMO Leiden.
(3) Egyptisch spreekwoord

Satan/Set/Suth bestaat alleen in de wereld van het denken. Door het denken en dus handelen bewust onder controle te hebben is er geen plaats voor Suth in het wezen.


INDEX

Lessen
Register


Beeldje van Ptah.
Beeldje van Ptah.

Beeld van een Heer.
Beeld van een Heer.

Oud-Egyptisch beeld van een schijver.
Beeld van Schrijver in kleermakerszit in het RMO, Leiden.

Gerelateerd

Tehuti
Broederschap
Leringen van Heru
Bewustzijn
Esoterie
Inwijding
Transformatie

 

Last changed: Sep 09 2016 at 4:31 PM

Back

Comments

None Found

Add Comment

Rate Egyptian Realms

4 stars Ave. rating: 4 from 11 votes.