Senusret I Piramide - el-Lisht
Piramide van farao Senusret I te Lisht.

Egyptische koningen van de 12e Dynastie


Koningen afkomstig uit de 12e Dynastie van het oude Egypte.

Middenrijk. 1991 – 1783 v..Chr.