Farao’s van de 13e Dynastie

Middenrijk – 1783-1640 vC.

Periode waarin 50 of meer koningen hebben geregeerd.