Relief voorstelling van Farao met gevangen genomen vijanden op een muur van de Karnak Tempel.

Koningen van de 15e Dynastie

Hyksos periode, Tweede tussen periode – 2134-1991 vC.

Na de 12e Dynastie brak er voor Egypte een tijd aan van onderlinge verdeeldheid.

Onder zulke omstandigheden lag het verbrokkelde en onderling verdeelde Egypte weerloos open voor de overheersing van oorlogzuchtige indringers. Toch moeten wij ons de Hyksos niet over Egypte gekomen denken als in eens een blijvende overstroming, maar veeleer drie perioden onderscheiden in den Hyksostijd: 1e een tijdvak van voortdurende invallen en plunderingen, mogelijk in verband met den strijd der gouwkoninkjes onderling, waarvan sommige tot Hyksosvazallen kunnen zijn geworden. 2e Vestiging der Hyksos in Egypte, die daar het opperbestuur overnemen, maar zelf als de minstbeschaafde in Egyptiseering opgaan. 3e Voortdurende worsteling en afbrokkeling van de Hyksos-macht tegen de dynastie van Thebe, die krachtig uit het Zuiden komt opzetten. (1)

Hun koningen vormden de 15e en 16e Dynastie. De 15e Dynastie en 16e Dynastie werden hoofzakelijk door Thebaanse koningen bestuurd.


Register

Referenties
(1) Israel in Egypte