Horus from the Dendera TempleKoningen van de 2e Dynastie


Koningen van de 2e Dynastie, vroege dynastieke periode van het oude Egypte.

2920 tot 2649 vChr.

De hoofdstad was gevestigd in Thinis. Sommige namen van de koningen die worden vermeld in de 2e Dynastie worden betwist. Onduidelijk is of deze namen aan dezelfde persoon zijn verbonden of dat het hier gaat om andere legendarische personen.

Manetho vermeld de volgende namen van de 2e Dynastie:
– Kaires (Seth-Peribsen)
– Nepherkheres
– Sekhemib-Perenmaat (Sekokhris)

Het Osireion te Abydos.

Thinis
De naam Thinis (Grieks) is herleid van het woordgebruik van Manetho bij het aanduiden van Farao Menes. Ook wordt het woord ‘This’ gebruikt als naam van de stad. Abydos wordt als het oude centrum van Thinis aangemerkt en bevat naast de Tempel van Seti I en het Osireion de oudste koninklijke Necropolis van Egypte.