Het Osireion in Abydos.

Koningen van de 2e Dynastie

Vroege Dynastieke Periode


2920 tot 2649 vChr.

De 1e Dynastie en 2e Dynastie van het Oude Egypte worden aangehaald als de Vroege Dynastieke periode en dateert van 2920 tot 2649 vChr.

De hoofdstad was gevestigd in Thinis. Sommige namen van de koningen die worden vermeld in de 2e Dynastie worden betwist.

Manetho vermeld de volgende namen van de 2e Dynastie:
Kaires (Seth-Peribsen)
Nepherkheres
Sekhemib-Perenmaat (Sekokhris)

Onduidelijk is of deze namen aan dezelfde persoon zijn verbonden of dat het hier gaat om andere legendarische personen.

Thinis
De naam Thinis (Grieks) is herleid van het woordgebruik van Manetho bij het aanduiden van Farao Menes. Ook wordt het woord ‘This’ gebruikt als naam van de stad. Abydos wordt als het oude centrum van Thinis aangemerkt en bevat naast de Tempel van Seti I en het Osireion de oudste koninklijke Necropolis van Egypte.