Informatie over het oude Egypte


Egyptian Realms belicht de mystieke cultuur van het in vergetelheid geraakte Gouden tijdperk van het oude Egypte.

Het leven in eenheid met de natuur stond centraal bij de oude Egyptenaren. De schoonheid en werking van de natuur fascineerden de oude Egyptenaren dermate dat zij alles in het leven daarop afstemden waaronder de Cultus, Tempels, symboliek en Hierogliefen schrift.

De website van Egyptian Realms behandeld de belangrijke Groten van het oude Egypte waaronder Ra, Thoth, Maat, Ptah, Isis, Osiris, Geb, Nut, Shu, Horus, Set, Anubis, Farao en vele andere.

Daarnaast is veel informatie van het oude Egypte terug te vinden in de rubrieken waaronder Cultuur, Cultus, Koningen, Mystiek, Tenue, Kosmologie, Zodiak, Legenden en Wetenschap.

Ook ontdekkingen, Nieuws over het oude Egypte en een Gallery met creatief werk en projecten van kunstenaars en artiesten is ondergebracht op de website.

Historie
Jaren terug werd de eerste aanzet gegeven tot Egyptian Realms bij de ontcijferingen van voorwerpen uit het Oude Egypte.

 Egyptian Realms belicht de mystieke cultuur van het in vergetelheid geraakte Gouden tijdperk van het oude Egypte. Kennis is ondergebracht in rubrieken en behandelen Neter, Hierogliefen, Artikelen, Koningen, Tenue, Discoveries, Tempel en nog veel meer. De informatie verschaft inzicht in gewijde kennis uit eeuwen oude tradities die betrekking hebben op de mens en leven. Het is niet bedoeld andere levensovertuiging te kwetsen of te betwisten.

3D reconstructie van de Edfu Tempel door R. Bloom.

Egyptische projecten zoals de reconstructie van de Edfu Tempel en Gizeh Piramides hebben veel informatie opgeleverd. Uit de projecten is een omvangrijk Hierogliefen overzicht met meer dan duizend tekens voortgekomen die nu online staat. Waardevolle kennis waarmee men zijn of haar horizon kan verbreden. Kortom een eye opener!

 De website is in ontwikkeling en wordt verbetert en aangevuld met Artikelen, tekst en beeld materiaal.

Dankwoord

Grote dank gaat uit naar vanallerlei en alle anderen voor hun bijdrage aan de totstandkoming van Egyptian Realms.

Ray Bloom

dssgggfdgh dfgdhghgfh fdghhhgg dfghhghgh fdhfghfghfg dfhhgfh