Amentet

by Egyptian Realms 301 views0

Beelden van Amun met partner Amentent in de Karnak Tempel.

Inleiding

Amentet is de Egyptische moeder van Farao, verbonden aan de koninklijke monarchie en belichaamd het Westen.

MENS
Egyptische moeder en Neter van vruchtbaarheid. Neter Amentet droeg een prominente rol in de assentie ceremonies van Pharaoh. Amentet belichaamd de Egyptische koningin en partner van de Neter koning Amun. Vooraanstaande van de monarchie, jubileums en festivals.

VOORSTELLING

Koninklijke dame. Amentet droeg de Standaard van het Westen waar soms een Veer of Havik bovenop is geplaatst. Als wederhelft van Amun is Amentet koninklijk gekleed. Zij draagt de Rode Kroon van de Delta, soms met de twee tafelen met Tien Geboden erop bevestigd. Amentet wordt ook met Min afgebeeld.

AARDE
Neter van de Nijl-Delta.
Amentet is Neter van het Westen.
De schaduw van Amentet om de gevestigde schaduw was een symbool van bescherming.

KOSMOS
Wordt vervolgd…

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Cultus

Van oorsprong is Amentet een reptiel uit de Groep van Acht.

Samen met Amen, Amun en Mut was Amentet gevestigd in Thebe.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Beeld van Amun met partner Amentet in de Luxor Tempel.

Omschrijving

De naam Amentet betekent: ‘Verborgen Ene’ zoals bij Amun.

Amentet is de personificatie van de koningstitel van Pharaoh. Bij ceremonies was Amentet aanwezig om de opvoering bij te staan.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Legende

Zie Ogdoad Kosmologie.

Wordt vervolgd…

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Register

Amaunet, Amonet, Amanuet, Ament, Amenta, Amenti

Hieroglyph Amentet

FAMILIE

Naast Mut de partner van Amun.

MANIFESTATIES
Neter van de Nijl-Delta.
Neter van het Westen.

VERBANDEN
In de late tijd werden aspecten van Amentet geassocieerd met die van Neter Tehenut.
Amenta is de heilige begraafplaats aan de Westzijde van de Nijl.
Amenti is een heilig gebied in de Onderwereld.

OBJECTEN
Wandreliefs, fresco’s, beelden.

Wordt vervolgd…

INDEX
Inleiding
Cultus
Omschrijving
Legende
Register

Egyptische Amentet.
Neter Amentet.

TITELS
Verborgen Ene
Dame van het Westen
De Verborgene

SYMBOOL
Nijl Delta

TOTUMDIER
Havik

ELEMENT

PLANT

Amentet met Havik boven het hoofd.
Amentet met Havik boven het hoofd.
Amentet, partner van Amun.
Amentet, partner van Amun.