Aset

by Egyptian Realms 968 views0

Reliëf van Osiris en Isis in de Abydos tempel.
Reliëf van Osiris en Isis in oorspronkelijke kleuren op een muur van de Abydos Tempel.

Inleiding

Isis, Aset de Grote Moeder. In de dualiteit van onze realiteit op Aarde, manifesteerd Aset onze vrouwlijke aspecten van creatie, ascentie, intuitie, psyschische vermogens en hogere frequentie vibraties.

Zij is de essentie van de vrouwlijke energie welke deel is van ons allen. Aset is schenkster van alle materiële en geestelijke cultuur: landbouw, scheepvaart, huwelijk, recht, taal, schrijfkunst en de wijze waarop men de Neteru vereren kan.

MENS
Aset vervuld de moederrol. De koningin, liefdevolle moeder Natuur, moederschap, kinderen, bescherming van het kind.
Aset is bekend als de partner van Asar en Moeder van Heru, Farao.

De hoogpriesteres
Liefde en compassie
Aset is de Yin energie
Goddelijke Koningin
Brenger van vrede en gelukzaligheid
Gezondheid, vruchtbaarheid, geboorte, melk en bloed zijn aan Aset verwant.

Beschermer van de lever van de overledene. Genezer van zieken. Werking van magische spreuken. Effectiviteit van spraak. Perfectie van woord. Aset draagt de juiste definitie van Magie in praktijk: eigen bezetenheid, spreuken van magische technieken en formules.
Aset en Nebet-Het staan samen in de Hal van de Twee Waarheden achter de Troon van Asar.

Relief van Isis en Osiris op een muur van de Abydos Tempel.Reliëf van Isis en Osiris op een muur van de Philae Tempel.

Illustratie van Aset op de Troon.VOORSTELLING
Aset werd koninklijke dame afgebeeld met lange rode jurk, armbanden en collier. Op haar hoofd haar symbool de Troon, gehoornde Zon, standaard met Havik Heru of de Gier kroon van Nekhebet met gehoornde Zon. Aset draagt de Ankh, Papyrussscepter, Lotusscepter of Lotus bloem. Met Sistrum en Menat als Het-Heru. Koe Mehuret met Zon op het hoofd.

Dame met rode of groene jurk en rode band om het hoofd. Aset en Het-Heru werden op gelijke wijze voorgesteld met horens, Cobra slang met en Zonschijf. Alleen door het hieroglief konden de twee uit elkaar gehouden worden.

Aset wordt afgebeeld met vleugels als manifestatie van Maat in sarcofagen waarmee zij bescherming biedt tot het lichaam. Wordt afgebeeld als vogel vliegend boven het gemummificeerde lichaam van Asar. Met vleugels draagt zij het aspect van ascensie, wederopstanding van de ziel.

Aset wordt afgebeeld met haar zoon Heru zittend op haar schoot.

AARDE
Aset belichaamd het zichtbare deel van de Aarde. Moeder die in de Levensboom verblijft. Aset is bekend als Moeder Natuur.
Manifestatie van de Zon, brandende hitte, vitale energie voor Aarde. Papyrus planten.
Aset word beschouwd als de macht achter de koninklijke Troon.
Aset, Bastet, Nebet-Het en Het-Heru vormde samen de vier Grote Neteru en beschermden de kisten en urnen.

Als brenger van de overstroming, is zij verbonden aan Sirius (Sept) waarin zij een leven schenkende rol vervult. Wanneer Sirius zichtbaar werd aan de Horizon in Juli, was dat een teken dat het nieuwe jaar was begonnen en dat de overstroming van de Nijl op komst was wat betekende dat leven en welvaart terugkeerde tot Kemit. De rol van Aset als de schenker van leven had betrekking op het levenschenkende water van de Nijl.

KOSMOS
Planeet Venus. Sterrenbeeld Maagd. Aset belichaamd de Bron waaruit alle schepsels de levensadem ontvangen die zij met haar vleugels voortbrengt.

Het symbool in de Hemelen van Aset is de ster Sirius (Sept), het (transformatie) gebied waarvan Aset en Asar het duale aspect vertegenwoordigen. Aset belichaamd de Hemelse Koe Mehuret. De Lotus- en Papyrus velden zijn gebieden die bekend staan om vruchtbaarheid en geboorte. Over de Grote Hemelse Rivier, Melkweg vaart de Papyrus boot van Aset.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Aset met vleugels.
Aset in de rol van Maat.

Cultus

Aset vervult een prominente rol in de heilige Cultus en leven van de oude Egyptenaren.

Het onderwijs van Aset was populair door heel Egypte.

OORSPRONG
De geboorte van Aset word beschreven in de legende van creatie (zie legende Nut). Aset was de partner uit de tijd van Asar en komt mogelijk uit de Nijl-Delta, het gebied van de Papyrus.

Aset met vleugels en Veer in de handen.
Beschilderde pleisterlaag van een Mummie. Aset met vleugels en Veer in de hand.

OUDE RIJK
Al voor de 5e Dynastie was Aset bekend als de Grote Moeder.

De Cultus van Aset was populair om de uitvaart, haar genezende en beschermende krachten en spreuken van liefde. Ook Amuletten van Aset waren geliefd. Haar Cultus ontwikkelde zich verder in het Nieuwe Rijk tot aan de late periode.

Beschildering in sarcofaagkist.
Beschildering in sarcofaagkist. Dame met vleugels en veren.

MIDDENRIJK
In het Midden Rijk steeg de belangstelling voor Aset en Asar onder het volk. De begrafenis Cultus van Aset was gevestigd en gebruikte men een houten kist met inscripties of een magische Papyrus rol met inscripties om de aftocht te kunnen maken naar het koninkrijk van Asar.

Beschildering op Egyptische sarcofaag.
Beschildering op sarcofaagkist. Rechts staat Aset met vleugels achter Asar die op de Troon zit. Voor Asar het opgerichte lichaam van de overleden persoon.

NIEUWE RIJK
Tijdens het Nieuwe Rijk wordt Aset voorgesteld in de zaal van de Twee Waarheden in de Onderwereld waar zij haar partner Asar vergezeld en waar het Hart van de overledene werd gewogen. Aset en Het-Heru werden verenigd.

De Cultus van de latere Isis verspreide zich tot aan het Midden-Oosten, Europa, Irak, Griekenland, Rome en Britse eilanden tot in de 6e eeuw na Christus.

Cultus Tempels verbonden aan Aset
Philae Tempel, Tempel van Aset
Isis Tempel, Deir el-Shelwit
Edfu Tempel. Tempel van Heru
Behbeit El-Hagar
Abydos Tempel
Hierakonpolis
Akhmim
Koptos

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Nebet-Het en Isis ondersteunen het lichaam van Amun. Voorstelling op een muur van de tombe van koningin Nefertari.

Omschrijving

Aset is de moeder van Heru, de spirituele moeder van de Zonkoning, Farao.

Als de personificatie van de Troon, was zijn een belangrijk onderdeel van de kracht van de Farao. Aset is misschien wel de meest belangrijke Neter uit de Oud-Egyptische Cultus.

Links staat Aset en Ra op een verhoging van de Horizon.
Voorstelling op een steen. Links Aset en Ra op een verhoging van de Horizon waarop een Lingam is opgericht die de twee met de Ankh en Staf des Levens ondersteunen. Erboven een kroon.

Aset was de machtigste Magiër van het Universum omdat zij de geheime naam van Ra geleerd had van de Neter zelf. Aset was het patroon van de kunst van Magie.

Aset belichaamd de Levensboom en Troon.

Binnenzijde van een sarcofaag.
Binnenzijde van een sarcofaag, onder Drie Djed pilaren van Asar, twee knotten, Tau van Aset, daarboven de Hemel Nut. Linksboven Heru rechtsboven de Bennu vogel staand op de Horizon met de Veer van Maat, in het midden de oprijzende Zon met erboven water met daarop de Papyrusboot van Aset waarmee de overtocht word gemaakt naar Ra.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Legende

Zie Legend of Ra.
Zie Legend of Aset.
Zie Legend of Asar.
Zie Legend of Heru

In het Oude Rijk was Aset bekend van de Heliopolische Creatie legende.

Voor meer legendes met Aset zie Asar, Heru, Ra en Nut.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Beschermende ogen op een deksel.
Aset beschermd de sarcofaagkist met haar vleugels.

Register

Ast, Aset(i), Est, Eset, Aat, Menkhet, Mehurt, Hert, Ament, Menhet, Isi

Grieks: Hera, Hestia, Rhea, Demeter, Aphrodite, Fortuna, Venus
Grieks-Romeins: Isis, Astarte
Syrie: Astarte, Artemis
Alexandrie: Isis Pelagia, Pharia
Romeins: Ceres, Athene, Maria
Latijns: Stella Maris
Lycie: Leto
Iran: Mithras
Vedisch: Mitra
Aziatisch: Kybele
Babylonisch: Ishtar

Hieroglyph Aset and Asar. Hieroglyph Aset. Hieroglyph Aset. Hieroglyph Aset. Hieroglyph Aset. Hieroglyph Aset and Asar. Hieroglyph Tau. Hieroglyph Aset. Hieroglyph Papyrus Aset. Hieroglyph Tree of Life, Aset.

FAMILIE
Aset is de zus van Asar, moeder van Heru en beschermer van Imseti, de zoon van Heru.
Aset is zus van Suth en tweelingzus van Nebet-het.
Aset is dochter van Geb en Nut, volgens de Heliopolische opvatting.
Aset is dochter van Ra.

De partner van de Hemelse koe Mehuret is Tefen.

Sarcofaag met daarin het lichaam van Aset.
Sarcofaag met daarin het lichaam van Aset. Ook hier beschermt Aset de boom van Asar.

MANIFESTATIES
Aset, het Oog van Ra. Bronnen vermeld dat Aset ook aan de Maan is verbonden.
Aset vormt samen met Asar en Heru een heilige drie-eenheid.
Aset is vertegenwoordiger van Maat.

Aset manifesteerd Sept als brenger van vruchtbaarheid. Als Sept aan de Hemel staat is Aset de gezel van Asar, dat gesymboliseerd wordt door de Ster Sah, Orion.

Het rode lint van Aset vormt de kegel, haar symbool.
Deksel van een sarcofaag kist. Het rode lint van Aset vormt een kegel met daarin Ra-Horakhty.

Aset is een van de vier grote beschermers, met Bastet, Nebet-Het en Het-Heru. Zij beschermden de kisten, sarcofagen en urnen.
Aset is de beschermer van Imseti, een van de vier zonen van Heru, waarin zij de lever beschermd.
Aset en Nebet-Het zijn heilige verzorgsters van de doden, en dragen beide de Ankh, sleutel van Leven.
Samen met Tehuti leert Aset de mens de geheimen van medicijnen en genezing.
Aset is de balsemer en wachter van Asar.
Afgebeeld als dame of Kegel met uitgestrekte vleugels beschermt zij de delen van het lichaam.
Als de Grote Dame van de Onderwereld, en assisteerd bij Transformatie van het lichaam, naar het Eeuwige rijk van Asar, was haar titel Ament (de Verborgen gezetelde). Als Ament werd zij als moeder beschouwd van Ra.

Na haar vereniging met Het-Heru, werd Aset hoofdsymbool vervangen door dat van Het-Heru. Aset kreeg de horens van een Koe met de Zonschijf er tussen. Ook werd ze als Koe, of als Koe-hoofd afgebeeld, de Grote Moeder.

Als Hemelse Koe in de Lotus velden draagt Aset de naam Mehuret.
Als schepper en voorziener van leven was haar titel Ankhet.
Als de Grote Gezetelde van de Onderwereld was haar titel Thenenet.
Als Neter van schorpioenen en slangen droeg Aset de titel Sekhet.

Als de kracht welke de Nijl vloed voortbracht, was Aset bekend als Sati, en Sept.
Aset deelde met Asar de titel (Schenker van Leven), waarbij zij zowel voedsel voor de doden als voedsel voor de levende verzorgd.

Het-Heru is een aspect van Aset.
Aset wordt geassocieerd met Nut en Sept.
Hekate is een vorm van Aset.
Persephone is een vorm van Aset.
Als Neter van verbouwde akkers en velden was haar naam Sekhet.
Als Neter van Oogst was zij bekend als Renenet.
Als Neter van Aarde was zij bekend als Usert.
In Philae is Aset bekend als Dame van de Tombe refererend aan de Tombe van Asar.

Als Eupolia schenkt zij (goede vaart) aan de zeevaarders.
Tyche, werd afgebeeld met een scheepsroer in de ene hand en een horen van overvloed in de andere. Aset werd ook als Elat beschouwd.
Aset werd Hygieia, en Serapis werd Asklepios.

VERBANDEN
Aset werd in Zuid-Italie vereerd. Ook in Pompeij zijn overblijfselen van een Isis Tempel aangetroffen.
Oudere vormen van Aset uit andere oude culturen tonen haar met leeuwen om zich heen, als heerser van het dierenrijk.
Aset wordt later Isis bij de Grieken, vervolgens Maria (moeder en Maagd), met Jozef als Asar (de vader), en het kind Jezus als Heru. De drie koningen verwijzen naar Sirius.
Bij de Legende van de Levensboom is het bij de Grieken een pijnboom.

Ook bij de Maya’s, Veda’s en Indianen waren bomen heilig, bomen werden beschouwd als oude zielen.

OBJECTEN
Aset komt veelvuldig terug op voorwerpen, objecten en bouwwerken.

Grote aantallen beelden en beeldjes zijn gevonden waarin Aset op de Troon zit met armen over de borst of met het kind Heru op schoot. Ushabti figuurtjes met Aset als beschermer erop. Aset werd afgebeeld op de sarcofaag deksel en binnenzijde.

Dame op de Papyrusboot met Lotus voor de neus.
Dame op de Papyrusboot met Lotus voor de neus.

Papyrusboot
Papyrus boten zijn aan Aset verbonden. In de heiligdommen van de Tempels stonden 34 Papyrusboten opgesteld die werden opgelicht door 365 lampen. De Neteru van Mendes begaven zich in de boot waaronder Anpu, Hapi, Qebesenuef en Duamutef.

Bescherm-amuletten
De bescherm-Amuletten die Aset met Magie verkregen van Tehuti maakte voor haar man Asar zijn 16 stuks.
Deze bestaan uit:
Vier figuren van de dienaars van Heru, Duamutef, Imseti, Qebesenuef en Hapy.
Vier Djed pilaren van Lapis Lazulli.
Twee stieren, een figuur van Heru en een figuur van Tehuti.
Twee Djed pilaren van Carnelijn.
Twee Udjat ogen van Lapis Lazulli.

Meer Amuletten met Aset zie Discoveries.

INDEX
Inleiding
Cultus
Omschrijving
Legende
Register

Neter Aset.
Aset met rode jurk.

TITELS
De Gezetelde
De Troon
Koningin van de Hemel
Dame van de Hemel
Groot van Magie
Dame van de Onderwereld
De Ene Die Alles Is
Vrouw van Turqois
Vrouw in Rood Linnen
Schenker van Leven
Dame van Philae en Bigeh
Meesteres van de Neteru
Dame van de Zuidelijke Landen
Dame van Boven en Beneden Egypte
Dame van de Tombe

Aset was bekend als Isis van Tien Duizend Namen.

SYMBOOL
Troon
Levensboom
Tau
Papyrus
Menat
Kegel
Sistrum
Rood lint
Water

Planeet Venus.
Planeet Venus.

TOTUMDIER
Koe Mehuret
Leeuw
Hond, Sirius

ELEMENT
Goud
Turqois
Lapis Lazulli
Carneol
Jaspis
Jade
Bergkristal
Hout
Vuur
Water
Lucht
Aarde

PLANT
Papyrus. Aset draagt de Papyrus staf. Aset verborg haar Zoon Heru in de Papyrus velden. De Zonneboot van Aset was vervaardigd van Papyrus. Op Papyrus werd kennis vastgelegd.
Lotus.

Aset zittend op de Troon en geeft de jonge Heru de borst.
Aset zittend op de Troon en geeft de jonge Horus de borst.
Papyrusplanten bij het Museum.
Papyrus planten bij het Egyptisch Museum.
Illustratie van de Troon.
Illustratie van de Troon.
Pharaoh zittend op de Troon.
Farao zittend op de Troon. Replica beeld.
De Tau, symbool van Aset en Thiouis.
De Tau, symbool van Aset en Thiouis.
Binnenzijde van een sarcofaag kist.
Binnenzijde van een sarcofaag kist. Onder Aset afgebeeld, daarboven de Ba en daarboven de tweeling, Aset en Nebet-Het.
Amulet van Aset.
Een Amulet van Aset.
Ushabti figuur met Aset.
Ushabti figuur met Aset. Tussen de horens en op de borst de Ankh.
Amulet van Aset.
Amulet van Aset.