Disclaimer

by Egyptian Realms 148 views0

Disclaimer
Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en is bedoeld om belangstellenden informatie te verstrekken. EgyptianRealms streeft ernaar om deze website voortdurend te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van deze website na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is. EgyptianRealms is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten. Deze website kan links bevatten die leiden naar websites van derden die niet door EgyptianRealms gecontroleerd en of onderhouden worden. Voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites is EgyptianRealms niet aansprakelijk.

Copyright
Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik is het niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te vermenigvuldigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EgyptianRealms.