Reconstructie Egyptische Zodiak

by Egyptian Realms 28 views0

Op basis van verschillende foto’s en tekeningen is door R. Bloom van Egyptian Realms een reconstructie gemaakt van de oud-Egyptische Dierenriem, de Zodiak.

Met de impressie is getracht het origineel zo dicht mogelijk te benaderen en de sterrenkaart in zijn volledigheid weer te geven. Lees verder op Zodiak Reconstructie.

Reconstructie Egyptische Zodiak. Copyright R.Bloom, Egyptianrealms.com
De Egyptische Dierenriem uit de Dendera Tempel.

© Copyricht R.Bloom, www.egyptianrealms.com