Goden van Esna

Esna

De Esna Triade bestaat uit Khnum, Tehenut en Menhit.

Esna Tempel
Tempel gewijd aan Khnum en Tehenut bij Esna.

Tempel van Khnum te Esna.
Tempel van Khnum te Esna.

LEGENDE
Esna Legende

1