Farao Amenemope

by Egyptian Realms 85 views0

Pharaoh Amenemope

Koning van de 21e Dynastie van het oude-Egypte.

993-984 vC.

De naam Amenemope betekent: ‘Amun in de Opet Festival’.

Amenemope diende als jonge gedeelde regent aan het einde van zijn vaders bestuur dat wordt vermeld op een wikkel van een mummie.

Manetho vermeld dat de koning voor 9 jaar regeerde. De tombe van zowel zijn vader Psusennes I als die van Amenemope werden intact ontdekt door de franse archeoloog Pierre Montet in 1940 bij Tanis. In de tombe werden schatten aangetroffen waaronder een gouden dodenmasker, kisten en diverse juwelen.

Gouden dodenmasker van Pharaoh Amenemope.
Gouden dodenmasker van Amenemope.

Titels
Amenemope
Usirmaat-Ra

Familie
Amenemope was de zoon van Psusennes I.

Cultus