Farao Amenhotep IV

by Egyptian Realms 448 views0

Relief of Aten and Akhenaten in the tomb of Apy.
Relief van de stralende Aten en Akhenaten in de tombe van Apy.

Koning van de 18e Dynastie van het oude-Egypte.

De naam Akhenaten betekent: ‘Levende ziel van Aten’.

Amenhotep IV bekend als Akhenaten de echtgenoot van Nefertiti. Akhenaten de Zonkoning, profeet, zoon van Aten.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Rock stela of Aten at Amarna.
Stele van Aten voorzien met beelden van Akhenaten en Nefertiti te Akhetaten.

Hymne van Echnaton

Uit de hymne op de zon van Farao EchnatonPs. 104

Gij, die de duisternis beschikt, zoodat het nacht wordt
Dan komt al het gedierte des wouds in beweging.
De leeuwen brullen naar rood
en verlangen van God hun spijze,
Gaat de zon op, dan maken zij zich weg
en in hunne holen leggen zij zich neder.
Dan gaat de mensch aan zijn werk
naar zijn arbeid tot den avond
Hoe vele zijn uwe werken, o HEERE!

”Gaat gij onder aan den westelijken horizon,
Zoo is de aarde donker als de dood…
Zij rusten in hunne vertrekken
Met het aangezicht omhuld en nieMand ziet den ander…

Iedere leeuw komt uit zijn hol
Alle kruipend gedierte bijt.
De duisternis verdicht zich
En de aarde ligt zwijgend stil.
Haar schepper rust in zijn horizon,
Als de aarde licht wordt, gaat gij op aan de horizon,
En straalt als Zon in den dag.
Verdrijft gij de duisternis, zendt gij uw stralen,
Zoo verheugen zich de beide landen
De menschen ontwaken en staan op hun voeten.
Nadat gij u verheven hebt
Zij wasschen zich en doen hunne kleederen aan,
Hun armen roepen u lof toe, omdat gij glanst! (1)

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Hoofd van Akhenaten.
Replica beeld van het hoofd van Akhenaten met gerekte schedel.

Lange schedel

Bronnen vermelden dat Akhenaten en Nefertiti van Sirius kwamen evenals hun zeven kinderen en als hoogontwikkelde entiteiten op Aarde incarneerden met een doel.

Relief of Nefertiti and Akhenten in the tomb of Ay at Amarna.
Akhenaten en Nefertiti schenken giften aan het volk vanaf het ‘venster van verschijning’ onder een stralende Aten. Relief afkomstig uit de tombe van Ay te Amarna.

Akhenaten had een lange schedel. De langgerekte schedel herbergt een hersencappaciteit welke in grote mate kosmisch was ontwikkeld. Zij beschikten over hoogontwikkelde intelligentie, hun hersenactiviteit en zenuwcentra had een veel hogere energie-frequentie. Men droeg kronen en andere hoofddeksels om de energie (vast) te houden op de het hoofd, de kroon chakra, het gebied dat verband houdt met de hogere dimensies. De Gouden kroon is de geleider van de creatieve energie. Ook beschermde het tegen invloeden van buiten.

Relief of Akhenaten and Nefertiti in the tomb of Apy at Amarna.
Relief van Akhenaten en Nefertiti in de tombe van Apy te Amarna.

De grote hersenmassa droeg intelligentie die deze aardse cappaciteit ver overstijgt. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de mens slechts een klein gedeelte van zijn linker of rechter helft hersen cappaciteit gebruikt

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Akhenaten in de gedaante als Sphinx.
Akhenaten in de gedaante van een Sphinx schenkt Offers aan Aten.

Register

Referenties
(1) Israel in Egypte. (Vertaling Noordzij afkomstig van vertaling Von Bissing, Die Kultur des alten Aegyptens.

Beeld van Pharaoh Akhenaten.
Beeld van Akhenaten.

 Titels
Akhenaten
Echnaton
Amenhotep IV
Amenophis IV
Neferkheperu-rauaenre-Akhenaten
Amenhotep-Akhenaten-Akheperura
Ankh-em-Maat
Nebmare
Napchoeroerja

Koningin Nefertiti.
Beeld van koningin Nefertiti.

Familie
Ouders Eye en Teye. Smenkhare, Tutankhamun.

Partner
Koningin Nefertiti
Kinderen
Meritaten, Ankhnesuaten

Akhenaten brengt offers tot Aten.
Akhenaten brengt Offers tot Aten.

Cultus
Aten. Thebe. Tempel van Amarna, gewijd aan Aten. Akhetaten, stad van Aten.

Pharaoh Akhenaten.
Farao Akhenaten.
Beeld van Akhenaten in het museum van Cairo.
Akhenaten onder Aten.
Akhenaten onder de Aten.

Cartouche Pharaoh Akhenaten.Cartouche Pharaoh Akhenaten.Cartouches van Akhenaten.