Farao Amenmes

by Egyptian Realms 99 views0

Farao Amenmes.

Koning van de 19e Dynastie van het oude-Egypte.

De naam Amenmesse betekent: ‘Geboren/gevormd door Amun’.

De koning regeerde waarschijnlijk voor drie tot vier jaar het Thebaanse Rijk.

Amenmesse was verantwoordelijk voor het restaureren van een Schrijn afkomstig uit de tijd van Thutmoses III en bevond zich voor een Tempel bij Tod.

Grafkamer van Amenmesse in de Vallei der Koningen.
Grafkamer van Amenmesse in de Vallei der Koningen.

Er bestaat verwarring over zijn doodsoorzaak. Zijn Mummie is niet gevonden in de vernietigde tombe in de Vallei der Koningen op de westbank van Luxor. De tombe is vrij eenvoudig van bouw en is onvoltooid. Drie aflopende gangen leiden naar een beneden gelegen kamer. Op de muren van deze gangen zijn voorstellingen van koning Amenmesse in nabijheid van Ra-Horakhty”” aangebracht die zwaar beschadigd zijn. De voorstellingen zijn afkomstig van de ‘Lijst van Re’ en de Amduat.

Na deze eerste kamer volgt een hal die voorzien is van vier pilaren met meer voorstellingen waaronder scenes van Bakewere en het ‘Dodenboek’. Naar het westen van deze hal bevind zich een onvoltooide kamer. De gangen, kamer en hal zijn later opnieuw gepleisterd voor Takhat en Baketwere waarvan bekend is dat deze van koninklijke afkomst waren. Na de hal met vier pilaren bevindt zich een volgende gang die leidt naar de grafkamer waarin drie mummies zijn gevonden.

Beeld van farao Amenmes.
Beeld van Farao Amenmes.

Titels
Amenmes
Amenmesse
Amenmesses
Amenmose
Menmire

Familie
Zijn moeder wordt aangehaald als Koningin Takhat.

Cultus
Amun. Thebe