Farao Apepi I

by Egyptian Realms 63 views0

Farao Apepi

Koning van de 15e Dynastie van het oude-Egypte.

Volgens de koningslijst van Turijn regeerde Apepi voor 40 jaar.

Apopi was een bijzonder trouw dienaar van Set. Set maakte oorspronkelijk deel uit van de Egyptische Cultus, overgeplant naar Kanaän en daar geheel vergroeid met den Baäldienst. Nu kwam hij tot onherkenbaar toe vervormd als de god der Hyksos, die hem in Kanaän van de bevolking hadden overgenomen, zegepralend in Egypte terug en deed zeer exclusief tegenover al de voornamer goden en godinnen uit het land van zijn afkomst, die eens uit de hoogte op hem neerzagen en van wie hij, Set, de oorlogsgod der Hyksos, het nu met zijn paarden en strijdwagens gewonnen had. De Hyksoskoning Apopi had Set als god ingesteld en geen andere god in het ganse land diende hij.(1)

Hij bouwde hem ook een tempel van schone altijddurende arbeid naast het koningspaleis en hij verscheen daar alle dagen om aan Set te offeren.(2)

Hij zelf had Set een altaar gewijd (in Cairo) met het opschrift: Toen hij alle landen onder mijne voeten had gesteld.

Wordt vervolgd…

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Register

Referenties
(1) Israel in Egypte
(2) Steindorff. Die Blütezeit des Pharaonen

Titels
Apepi
Apopi
Apopis
Apophis
Auserre

Horustitel

Familie

Cultus
Seth