Farao Ay

by Egyptian Realms 209 views0

Koning van de 18e Dynastie van het oude-Egypte.

Zijn koninklijke titel ‘Kheperkheperure’ betekent: ‘Langdurig zijn de manifestaties van Re’

Titels
Eje
Ay-itnetjer
Kheperkheperure itnetjer
Djeser-Kheperoe-Re
Setep-Re

Familie
Ay was de zoon van Yuya en Thuya. Zijn ‘Grote Koninklijke Vrouw’ was Tey (Tiy), ‘Verpleegster van de Grote Vrouw van de farao’ (koningin Nefertiti). Zijn veronderstelde vrouw Iuy, was moeder van Nakhtmin (de gekozen opvolger van Ay).

Broer van koningin Tiye (partner van Amenhotep III), en Anen (Profeet van Amun). Mogelijk de oom van farao Akhenaten en Smenkhare. Aangenomen wordt dat Ay de vader was van koningin Nefertiti en Mutnodjimet die huwde met Farao Horemheb.

Cultus
Akhetaten (Tel el-Amarna), Thebe (Luxor)

Hoewel Ay grote verantwoordelijkheden droeg onder het bestuur van Akhenaten, Smenkhare en Tutankhamun alvorens zelf tot farao gekroond te worden was hij getuige van de periode waarin de bloei van de Aten cultus in Amarna plaatsvond en de opvolgende periode waarin de zoncultus hersteld werd met Thebe als hoofdstad.

Ay liet een graf bouwen (Amarna tomb 25) voor zichzelf toen hij als ‘Opziener van alle paarden van Zijne Majesteit’, de hoogste rang in de divisie van het leger bekleede, die net onder de rang van generaal stond onder het bestuur van Akhenaten.

Alvorens Ay deze funktie bekleedde lijkt hij als ‘Leger Commandant’ te zijn bevorderd naar ‘Opziener van Paarden’, titels die zijn aangetroffen op een kist waarvan men aanneemt dat deze deel uitmaakte van zijn graf inventarisatie.

Andere titels van Ay die in het graf worden vermeld zijn ‘Waaierdragers aan de rechterzijde van de koning’ en ‘Schrijver van de Koning geliefd door hem’ en ‘God’s vader’.

De ‘waaierdrager aan de rechterzijde van de koning’ was een zeer belangrijke positie omdat de drager het luisterend ‘oor’ was van de koning.

God’s vader
De titel ‘God’s Vader’ van Ay zou kunnen betekenen dat hij de schoonvader was van Farao Akhenaten, suggererend dat hij de zoon was van Yuya en Tjuyu, dus een broer of halfbroer van Tiye, zwager van Amenhotep III en de oom van Akhenaten. Deze titel werd later opgenomen in zijn koninklijke naam toen hij als Farao werd aangesteld.

Als Ay de zoon was van Yuya, die tijdens het bestuur van Amenhotep III dienst deed als hoge militaire officier, dan zou hij waarschijnlijk in de voetsporen treden van zijn vader, en uiteindelijk de militaire functies van zijn vader erven bij zijn dood.

Als alternatief kan het ook betekenen dat hij misschien een dochter heeft gehad die met farao Akhenaten trouwde, mogelijk de vader van Akhenaten’s belangrijkste vrouw Nefertiti. Uiteindelijk is er geen bewijs om beide hypotheses definitief te bewijzen.

Voorstellingen van Ay in de grafkamer.
Koningin Teye.

De partner van Ay, Tey kreeg de eervolle titel ‘Verpleegster van de Grote Vrouw van de Farao’. Indien ze de moeder van koningin Nefertiti was, zou ze in plaats daarvan de koninklijke titel ‘Moeder van de Grote Vrouw van de Farao’ hebben, dus als Ay de vader van Nefertiti was, dan zou Tey haar stiefmoeder zijn geweest. In verschillende kapellen van het Amarna-graf bevindt zich een vrouw wiens naam begon met Mut die de titel ‘Zuster van Farao’s Grote Vrouw’ had. Deze vermelding kan ook een dochter van Ay en zijn vrouw Tey, en het is bekend dat zijn opvolger Horemheb een vrouw huwde met de naam Mutnodjimet.