Farao Bebi-Ankh

by Egyptian Realms 64 views0

Farao Bebi-Ankh

Koning van de 16e Dynastie van het oude-Egypte.

De Thebaanse koning regeerde tijdens de tweede tussen periode en was de opvolger van Semenre.

Volgens de koningslijst van Turijn heerste de koning voor 12 jaar.

Wordt vervolgd.

Titels
Bebi-ankh
Seuserenre Bebi-ankh

Horustitel

Familie

Cultus
Thebe