Farao Dedumose I

by Egyptian Realms 111 views0

Farao Dedumose I

Koning van de 16e Dynastie van het oude-Egypte.

De koning regeerde tijdens de tweede tussen periode het Thebaanse Rijk.

De naam van Dedumose I is vermeld op een Stele die gevonden is bij de Edfu Tempel.

Wordt vervolgd…

Titels
Dedumose I
Djedhetepre Dudimose I

Horustitel

Familie

Cultus
Thebe