Farao Hatjepsut

by Egyptian Realms 190 views0

Beeld van Farao Hatjepsut. RMO, Leiden.

Pharaoh Hatjepsut.

Koningin van de 18e Dynastie uit het oude-Egypte.

De naam Hatjepsut betekent: ‘Eerste van Nobele Dames’.

Na dertig jaar bestuur van haar vader Thutmoses II wees hij Hatjepsut aan als zijn opvolger toen hij zelf nog regeerde.
Hatjepsut bestuurde Egypte voor ongeveer 22 jaar en trad in de voetsporen van haar vader Thutmoses II. Zij overleed in het jaar 1458 v.Chr. Doordat de dochter van Hatjepsut vroegtijdig overleed was Thoetmosis III de enigste die aanspraak op de Troon kon maken en Hatjepsut opvolgde.

In vergelijking tot andere vrouwelijke Farao’s was het bestuur van Hatjepsut van langere duur en bracht Egypte tot bloei. Zij was succesvol in oorlogsvoering maar staat voornamelijk bekend als ieMand die lang de vrede kon bewaren. Zij herstelde de handelsrelaties die verloren waren gegaan tijdens de Hyksos bezetting en bracht grote welvaart in Egypte.

Handel
Zij zond schepen uit naar het Land van Punt waar vele goederen werden opgehaald waaronder Mirre bomen die geplant werden in het hof van de begrafenis Tempel van Deir el-Bahri. Ook werd uit Oost Afrika goud, harsen, hout, ivoor en wilde dieren waaronder apen en Bavianen verscheept naar Egypte.

Beeld van een Pharaoh.
Beeld van Hatjepsut in haar tempel op de westbank van Luxor.

Hatjepsut nam alle tradities en symbolen van de Farao over en liet zichzelf afbeelden met een ‘valse’ Baard, klederdracht van de Farao en kroon met Cobraslang. Grote beelden van Hatjepsut bij de begrafenis Tempel van Deir el-Bahri tonen haar als Osiris met gekruiste armen op de borst met Herderstaf en Dorsvlegel.

Rode Kapel van Hatjepsut bij de Karnak Tempel.
Voorzijde van de Rode Kapel van Hatjepsut bij de Karnak Tempel.

Monumenten
Hatjepsut liet verschillende monumenten oprichten waaronder obelisken en de Rode Kapel bij de Karnak Tempel. De obelisken uit Graniet werden opgerichten door bouwmeester Senmoet. Één van deze obelisken staat nog tussen de restanten van de Karnak Tempel. De andere Obelisk ligt gebroken op de grond.

Later gaf zij opdracht tot nog twee obelisken ter viering van haar zestiende jaar als Farao. Één van deze obelisken brak tijdens het bouwproces waardoor een derde Obelisk werd gemaakt om deze te vervangen. De gebroken Obelisk werd achter gelaten op de bouwplaats en staat hedendaags bekend als de Onvoltooide Obelisk te Aswan.

Tempel van Hatjepsut.
Hatjepsut Tempel te Deir el-Bahri.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Register

Referenties
(1) Geschichte Aegyptens

Beeld van Egyptische farao Hatjepsut.
Beeld van Farao Hatjepsut.

Titels
Hatjepsut
Hatchepsut
Hatjepsowet
Maatkare
Chjenmetamon

Partner
Yuya

Cultus
Amun-Ra, Het-Heru

Tempel van Deir el-Bahri, Hatjepsut Tempel.
Vallei der Koningen

Beeld van Farao Hatjepsut.
Beeld van Farao Hatjepsut zittend op de Troon. 18e Dynastie, Metropolitan Museum New York. (1)
Beeld van Hatjepsut in de gedaante van een sphinx.
Beeld van Hatjepsut in de gedaante van een Sphinx.