Farao Horemheb

by Egyptian Realms 218 views0

Beeld van Farao Horemheb.

Koning van de 18e Dynastie van het oude-Egypte.

De titel Horemheb betekent: ‘Horus is in vreugdebetoon’

Hoe lang Horemheb regeerde is onduidelijk. Aangenomen wordt dat hij 26 tot 27 jaar regeerde, maak kan ook 14 jaar zijn. Manetho vermeld een datum van 4 jaar en 1 maand gebaseerd op bewijs afkomstig van labels van wijnvaten.

Persoon met kettingen om de hals.
Generaal Horemheb beloond met gouden colliers om de hals. Reliëf afkomstig van zijn Tombe bij Saqqara. RMO, Leiden.

Voordat Horemheb tot Farao werd gekroond was hij opperbevelhebber van het leger onder het bestuur van Tutankhamun en Ay. Na zijn aanstelling tot Farao hervormde hij de staat. Vervolgens nam hij actie tegen de heersers uit Amarna.

Horemheb liet verschillende monumenten waaronder Tempels bouwen tijdens zijn bestuur. Hij gaf opdracht tot de tweede, negende en tiende pyloon van de grote hypostyle hal in de Karnak Tempel waarbij hij materiaal herbruikten dan afkomstig was van monumenten van Akhenaten voor de eerste twee pylonen.

Tombe van Horemheb te Saqqara.
Zicht op de eerste pyloon van het graf te Saqqara.

Tombe
Horemheb liet twee tombes maken voor hemzelf. De eerste werd gemaakt bij Saqqara toen hij een nobelman was. De tweede tombe werd gemaakt in de Vallei der Koningen op de westbank van Thebe toen hij koning was.

Zijn partner was Koningin Mutnedjmet. Samen hadden zij geen kinderen. Niet bekend is of hij kinderen had bij zijn eerste vrouw Amenia die stierf voor Horemheb aangesteld was als Farao. Horemheb wees zijn vizier Paramesse (Ramses I) aan als zijn opvolger.


Register

Een groot beeld van Farao Horemheb met Amun is te bezichtigen in het Museo Egizio in Turijn.

Relief uit de tombe van farao Horemheb.
Reliëf uit de tombe van Farao Horemheb in de Vallei der Koningen.

Titels
Horemheb
Har-em-hab
Djeserkheperure

Familie
Partner Mutnedjmet, Mutnodjmet. Amenia.

Beeld van Farao Horemheb.

Cultus
Thebe, Amun.

Tombe Horemheb Saqqara
Tombe Horemheb Vallei der Koningen