Farao Kamose

by Egyptian Realms 84 views0

Farao Kamose

Koning van de 17e Dynastie tijdens de tweede tussen periode van het oude-Egypte.

Aangenomen wordt dat Kamose het Thebaanse Rijk regeerde voor drie jaar maar kan ook langer hebben geduurd tot maximaal vijf jaar.

De vader van Kamose begon met militaire campagnes tegen de Hyksos die gekomen waren om te heersen over het oude Egypte en verloor mogelijk daabij het leven in de strijd tegen zijn vijanden. Kamose zette de strijd voort die zijn vader was begonnen tegen de Hyksos.

Titels
Kamose
Wadjkheperre

Horustitel

Familie
Broer van Ahmose I.

Cultus
Thebe