Farao Khian

by Egyptian Realms 72 views0

Farao Khian

Koning van de 15e Dynastie van het oude Egypte.

Een titel van de koning luidde: ‘Beheerser der landen’.

Verschillende kleine kunstvoorwerpen zijn gevonden met zijn naam erop waaronder scarabeeën. In Babylon was het een Leeuw en op Kreta het deksel van een Albasten vaas die de naam van koning Chian droegen. (1)

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Register

Referenties
(1) Israel in Egypte

Titels
Khian
Chajan
Chian

Horustitel

Familie

Cultus
Seth