Farao Menkaure

by Egyptian Realms 281 views0

Cartouche van farao Menkaure.Pharaoh Menkaure.

Farao Menkaure

Koning van de 4e Dynastie uit het oude-Egypte.

Zijn naam betekent; ‘Onsterfelijk als de Zielen van Ra’

Beeld van Pharaoh Menkaure.
Beeld van Farao Menkaure met Het-Heru en Amentet aan zijn zijde.

Menkaure regeerde voor 18 jaar. Van de drie Piramides van Gizeh wordt de kleinste aan Menkaure toegeschreven die opdracht gaf tot de bouw ervan.

Piramide van Menkaure in de morgen.
Piramide van Menkaure in de morgen.

Verschillende beelden van de Farao waren onvoltooid toen de Farao kwam te overlijden. Menkaure was de opvolger van Khafra waarvan hij mogelijk ook de zoon was.

Wordt vervolgd...

Pharaoh Menkaure.
Beeld van Farao Menkaure.

Titels
Menkaure
Mycerinos
Kakhet
Menhaure

Cultus
Menkaure Piramide

Partner
Koningin Khamerernebty II

Familie
Farao Khufu was zijn Grootvader.