Neferhotep I

by Egyptian Realms 65 views0

Farao Neferhotep I.

Koning van de 13e Dynastie van het oude Egypte.

De koningslijst van Turijn vermeld dat Neferhotep I regeerde voor een periode van 11 jaar.

Neferhotep I was afkomstig uit een militaire familie. Zijn grootvader Nehy droeg de titel ‘officier van een stad regio’. De familie van de Farao leefde waarschijnlijk in het oude Thebe.

De naam van Neferhotep I wordt aangehaald op een groot aantal objecten die gevonden zijn in verschillende delen van Egypte en het lager gelegen Nubië.

De opvolger van Neferhotep I was zijn broer Sobekhotep IV.

Familie
Dame Senebsen is bekend als de partner van Neferhotep I. Zijn grootvader was Nehy die getrouwd was met de dame Senebtysy en droeg de titel ‘Dame van het Huis’. Hun zoon was genaamd Haankhef en wordt aangehaald als ‘God’s vader’. Haankhef was getrouwd met de dame Kemi die samen de ouders waren van Neferhotep I.

Wordt vervolgd…

Beeld van farao Neferhotep I.
Beeld van Farao Neferhotep I.

 Titels
Neferhotep I
Neferhetep I

Cultus