Farao Neferhotep III

by Egyptian Realms 46 views0

Farao Neferhotep III

Koning van de 16e Dynastie van het oude-Egypte.

De Thebaanse koning word aangehaald als ‘De Gids van zegevierend Thebe’.

Volgens de koningslijst van Turijn heerste de koning voor 1 jaar. De naam van de koning wordt vermeld in een document afkomstig van Thebe.

Neferhotep III werd opgevolgd door Mentuhotep VI.

Wordt vervolgd…

Titels
Neferhotep III
Sekhemre Sankhtawy Neferhotep III

Horustitel

Familie

Cultus
Thebe