Farao Psusennes II

by Egyptian Realms 79 views0

Koning van de 21e Dynastie van het oude-Egypte.

959-945 vC.

Zijn koninklijke titel betekent: “Gelijkenis van de transformatie van Re”

Manetho vermeld dat Psusennes II regeerde voor 14 of 35 jaar.

Wordt vervolgd….

Titels
Psusennes II
Psoesennes II
Tyetkheperre Psusennes II
Titkheperure

Horus-titel
Hor-Pasebakhaenniut II

Familie

Cultus