Farao Sebek-Neferu

by Egyptian Realms 77 views0

Farao Sebek-Neferu

Koning van de 12e Dynastie van het oude-Egypte.

1806-1802 vC.

Haar naam betekent: ‘Schone van Sobek’.

Volgens de koningslijst van Turijn regeerde de Farao voor meer dan drie jaar. Hoewel de meeste Farao’s van mannelijk geslacht waren waren er enkele uitzonderingen waaronder Sebek-Neferu en Hatjepsut die als koningin de taken van de Farao vervulde.

Wordt vervolgd…

Titels
Sebek-Neferu
Sobek-Neferu
Neferu-Sobek

Horustitel
Sobekkare

Familie
Dochter van Farao Amenemhat III.

Cultus
...