Farao Senuseret I

by Egyptian Realms 112 views0

Koning van de 12e Dynastie van het oude-Egypte.

1971-1926 vC. 

Pharaoh Senusret I.

Zijn koningstitel ‘Kheperkare’ betekent: ‘de Ka van Re is gecreëerd’

De koningslijst van Turijn vermeld dat Senuseret I heerste voor 45 jaar.

Senuseret I volgde zijn vader Amenemhat I op bij de uitbreiding stategie tegen Nubië door twee expedities te organiseren naar deze regio’s in zijn 10e en 18 jaar van heerschap. Hij stelde de zuidelijke grens vast naast het tweede cataract waar hij een Stele van overwinning liet oprichten.

Horus afgebeeld met farao Senusret I op de Witte Kapel.
Montu afgebeeld met Farao Senusret I op de Witte Kapel.

Senuseret I herbouwde de belangrijke Tempel van Re-Atum in Heliopolis. Hij liet twee rood granieten obelisken herrijzen om zijn 30 jarig ‘Heb Sed’ jubileum te vieren. Één van deze obelisken bestaat nog steeds en is één van de oudste staande obelisken in Egypte. In het Al-Masalla gebied van Al-Matariyyah is deze obelisk te bewonderen.

Witte Kapel van farao Senusret I.
Witte Kapel van Farao Senusret I.

De Farao liet een kiosk bouwen bij de Karnak Tempel bekend als de ‘Witte Kapel’ of ‘Jubileum Kapel’.

 

Senusret I Piramide - el-Lisht
Piramide van farao Senusret I te el-Lisht.
Cartouche van farao Sesostris I.
Cartouche van farao Sesostris I.

Titels
Senuseret I
Senusret I
Senwosret I
Kheperkare
Senusert I
Sesostris I (Grieks)

Pharaoh Senusert I.
Farao Senuseret I.

Horus-titel
Aukau-Hor

Familie

Zoon van Amenemhat I en Nefertitanen. Zijn vrouw was Neferu die de moeder was van opvolger Amenemhat II.

Cultus
Heliopolis, Thebe.
Senusret I Piramide.