Farao Siamun

by Egyptian Realms 105 views0

Koning van de 21e Dynastie van het oude-Egypte.

Zijn titel Netjerkheperre-Setepenamun betekent: “Als een God is manifestatie van Re, Gekozene van Amun”.

Zijn naam Siamun betekent: “Zoon van Amun”.

Manetho vermeld dat Siamun voor 9 jaar regeerde.

De koning gaf opdracht tot vele bouwprojecten in Beneden Egypte en wordt aangehaald als een van de meest machtige heersers van de 21e Dynastie na Psusennes I.

Siamun werd opgevolgd door Farao Psusennes II.

Wordt vervolgd….

Titels
Siamun
Siamon
Neterkheperre
Netjerkheperre-setepenamun Siamun


Horus-titel


Familie

Cultus