Farao Siptah

by Egyptian Realms 118 views0

Farao Siptah.

Farao Siptah

Koning van de 19e Dynastie van het oude-Egypte.

De koning verwierf de Troon als kind, na de dood van Seti II.

Farao Siptah heerste als jonge man voor bijna 6 jaar en werd bijgestaand door zijn stiefmoeder en koningin van Seti II, dame Twosret die als regent van het koninklijk huis optrad vanwege zijn jonge leeftijd. Een beeld van Siptah waarvan het hoofd ontbreekt toont de koning zittend bij een Farao, en stelt waarschijnlijk zijn vader voor.

Tombe
De Tombe van Siptah is gevestigd in de Vallei der Koningen op de Westbank van Luxor. Een van de weinig overgebleven begrafenis objecten die teruggevonden zijn in de tombe is de rood granieten sarcofaag van Siptah die de vorm heeft van een Cartouche en op de bovenzijde voorzien is van een voorstelling van de koning. De koning wordt gesteund door Isis en Nebet-Het en omgeven door een krokodil, een slang en cobra’s met menselijke hoofden en armen.

Beeld van farao Siptah.
Beeld van Farao Siptah.

Titels
Siptah
Akhenre Setepenre Siptah
Merneptah Siptah

Cultus

Familie