Farao Smendes I

by Egyptian Realms 107 views0

Koning van de 21e Dynastie van het oude-Egypte.

1070-1044 vC.

Zijn Egyptische naam was oorspronkelijk Nesbanebdjed betekent: ‘”Hij van de Ram, Heer van Mendes”.

Zijn naam werd later vertaald naar het Grieks als Smendes. Smendes I regeerde voor 26 jaar volgens Manetho.
Verondersteld wordt dat hij een machtige gouveneur was in Beneden Egypte (Tanis).

De authoriteit van Smendes I over Boven Egypte is vermeld op een Stele die gevonden is in Ed-Dibabiya als in een inscriptie op een muur van de tempel van Montu bij Karnak afkomstig uit de periode van Tuthmoses III.

Zijn Troon naam: Hedjkheperre Setepenre of Setepenamun betekent: ‘Helder is de manifestie van Re, Gekozene door Re/Amun’ werd een populaire titel in de opvolgende dynastiën. Vijf koningen: Shoshenq I, Shoshenq IV, Takelot I, Takelot II en Harsiese adopteerde deze titel voor hen zelf.

Smendes I werd opgevolgd door Neferkare Amenemnisu die mogelijk zijn zoon was.

Titels
Smendes I
Hedjkheperre Setepenre Smendes
Nesibanebdjedet

Horustitel

Familie
Zijn partner was Tentamun.

Cultus
Thebe, Amun.