Farao Sobekemsaf II

by Egyptian Realms 62 views0

Farao Sobekemsaf II

Koning van de 17e Dynastie van het oude-Egypte.

De naam van de koning wordt vermeld in een serie van inscripties die een expeditie beschrijven voor het verkrijgen van steen uit mijnen bij Wadi Hammamat in de Oosterlijke woestijn tijdens zijn heerschappij.

De koning restaureerde en decoreerde de Tempel van Montu bij Medamud. Reliëfs van de koning die Offers brengt aan de Neteru zijn bewaard gebleven.

Wordt vervolgd…

Titels
Sobekemsaf II Sekhemrewadjkhaw
Sebekemzaf II

Horustitel

Familie
Zijn partner was koningin Nubemhet.

Cultus