Farao Sobekhotep VIII

by Egyptian Realms 61 views0

Farao Sobekhotep VIII

Koning van de 16e Dynastie of 17e Dynastie van het oude-Egypte.

Volgens de koningslijst van Turijn regeerde de koning voor zestien jaar en werd opgevolgd door Neferhotep III.

De Thebaanse koning regeerde over beneden Egypte tijdens de periode dat de Hyksos Memphis veroverde en beneden Egypte.

Wordt vervolgd…

Titels
Sobekhotep VIII
Sekhemre Susertawi Sobekhotep VIII

Horustitel

Familie

Cultus
Thebe