Farao Takelot I

by Egyptian Realms 63 views0

Koning van de 22e Dynastie van het oude-Egypte.

c. 890 vC.

Volgens Manetho regeerde Takelot I voor 13 jaar.
De beroemde Pasenhor Serapeum stele vermeld zijn naam dat gedateerd wordt uit het 37 jaar Shoshenq V.

Geen van ons bekende relikwieën kunnen aan hem worden toegeschreven. Het enige bewijs van zijn bestaan is wordt vermeld op stele van Serapeum van priester Pasenhor, gedateerd 37 jaar van de Sheshonq V-regering en getuigend van zijn heerschappij en afkomst, zoon van Osorkon I door koningin Tashedkhonsu.

Sinds het einde van de jaren tachtig hebben Egyptologen echter meerdere documenten aan hem toegewezen in plaats van Takelot II met een naam als koning Takelot in Neder-Egypte.

Takelot I’s heerschappij was relatief kort in vergelijking met de drie decennia lange heerschappij van zijn vader Osorkon I en zoon Osorkon II. Takelot I, in plaats van Takelot II, was de koning Hedjkheperre Setepenre Takelot die wordt aangehaald op een stele van Bubastis en door de eigenaar van een gedeeltelijk beroofde koninklijke tombe in Tanis die toebehoorde aan deze heerser dat de Duitse egyptoloog Karl Jansen-Winkeln vermeld.

Klaarblijkelijk gebruikten Takelot I en Takelot II dezelfde voornaam of koninklijke naam: Hedjkheperre Setepenre. Het belangrijkste verschil tussen Takelot I en II is dat Takelot I nooit het door de Thebaanse geïnspireerde epitheton ‘Si-Ese’ (Zoon van Isis) in zijn titulatuur gebruikte, in tegenstelling tot Takelot II.

Het gezag van Takelot I werd niet volledig erkend in Opper-Egypte, en Harsiese A, of een andere plaatselijke Thebaanse koning, daagde zijn macht daar uit. Verschillende Nijl Quay-teksten in Thebe vermelden twee zoons van Osorkon I, namelijk de hogepriesters van Amun Iuwelot en Smendes III in de jaren 5, 8 en 14 van een anonieme koning die alleen Takelot I kan zijn sinds Takelot I hun broer was.

Titels
Takelot I
Hedjkheperre Setepenre Takelot I

Familie
Zoon van Osorkon I en koningin Tashedkhonsu.

Cultus