Farao Thutmoses III

by Egyptian Realms 101 views0

Koning van de 18e Dynastie van het oude-Egypte.

De naam Thutmoses III betekent: ‘Geborene van Thoth’.

De eerste 24 jaar bestuurde Thutmoses als co-regent samen met zijn stiefmoeder Hatjepsut het Egyptische rijk.

De koning regeerde voor bijna 54 jaar waarvan 24 jaar als co-regent van Hatjepsut. Tijdens de laatste twee jaar van zijn heerschappij wees hij zijn zoon en opvolger Amenhotep II aan als zijn co-regent.

Toen Thutmoses II stierf was zijn zoon Thutmoses III te jong om te regeren waardoor Hatjepsut de taken van haar man overnam en met de jonge Thutmoses aan haar zijde het land bestuurde.

Thutmoses III stond aan het hoofd van haar legers. Na de dood van Hatjepsut nam Thutmoses haar positie over en maakte van Egypte het grootste rijk. Hij voerde zijn legers naar Fenicië, Palestina en Syrië en breidde het rijk uit tot Mesopotamië. Thutmoses wordt beschouwd als een militaire genie door 16 invallen in 20 jaar en wordt aangehaald als de grootste overwinnaar van Egypte.

Monumenten
Thutmoses III gaf opdracht tot vele bouwwerken waaronder vijftig tempels waarvan vele zijn verdwenen maar worden aangehaald in annalen. Tombes voor nobelen werden vervaardigd met groter vakmanschap dan ooit tevoren. Toen Thutmoses III kwam te overlijden werd hij begraven op de koninklijke begraafplaats in de Vallei der Koningen op de westbank van Thebe.

De tombe van Thutmoses III werd in 1881 ontdekt in Deir el-Bahri. De mummie van de koning was zwaar beschadigd geraakt door rovers die zijn tombe plunderden en de juwelen van het lichaam meenamen.

Familie
Zoon Amenhotep II. Thutmoses III was de zoon van Thutmoses II. Zijn vader’s vrouw was koningin Hatjepsut waarvan hun dochter Neferure de halfzus van Thutmoses III was.
Thutmoses III had verschillende partners waaronder Satiah, Merytre-Hatshepsut en Nebtu.

Wordt vervolgd..

Cartouche van farao Thutmoses III
Cartouche van Farao Thutmoses III.
Farao Thutmoses III.

Titels
Thutmoses III
Menkheperre
Thutmosis III
Thutmose III

Cultus
Thebe. Tempel van Thutmoses III bij Abydos.

Cartouches van Thutmoses III.
Cartouches van Thutmoses III in de Hatjepsut Tempel.