Farao Userkare

by Egyptian Realms 47 views0

Farao Userkare

Koning van de 6e Dynastie van het oude-Egypte.

Zijn naam betekent: ‘De ziel van Ra is Sterk’

Userkare regeerde voor twee tot vier jaar.

Wordt vervolgd…

Titels
Userkare
Oeserkare

Horustitel

Familie

Cultus