Farao

by Egyptian Realms 658 views0

Relief van Farao op een pilaar in de Kom-Ombo Tempel.
Reliëf van Farao op een Pilaar in de Kom-Ombo Tempel.

Inleiding

Egypte kent een lange geschiedenis waarin vele Farao’s hebben geregeerd. Pharaoh belichaamd de Vader en was rolmodel, het levende bewijs van Goddelijk bestaan op Aarde.

De rol van Vader en Moeder zijn door de oude Egyptenaren duidelijk tot uitdrukking gebracht. Osiris de Vader en Isis de Moeder brachten Horus de Zoon, de jonge koning voort. De Vader vertegenwoordigd de creatie, het scheppende en levenspotentie aspect, de Moeder het geboorte, leven, wedergeboorte, bescherming en vruchtbaarheids aspect.

Het-Heru, de koningin samen met Pharaoh intiem afgebeeld.
Het-Heru, de Koningin samen met Farao intiem afgebeeld.

Mens
Farao is lid van de heilige koninklijke familie van de Zon. Farao is afgezant van Maat en Natuur en beklede vele titels.

Op de Edfu Tempel van Horus zijn vele reliefs te bezichtigen waarop de Farao zijn plichten jegens de Zon maar ook andere Neter vervuld.

Aarde
Farao is bekend als de Zoon van de Zon, bemiddelaar tussen Hemel en Aarde, want Hij behoort tot beide sferen. Farao is afgezant van Ra en Maat, en staat borg voor de goddelijke ordening en balans op Aarde. Farao was een ‘verlichte’ (onsterfelijke) koning, Neter, profeet en avatar.

Farao is herder die zijn schapen (volk) behoed, koning van zijn koninkrijk en grote herder van zijn schapen. Beschermer van zijn volk en grijpt in als de kudde in gevaar komt.

Kosmos
Het koningschap van de Egyptische Farao is verbonden aan de monarchie van de Neteru. Farao had meerdere ouders. Farao is de Zoon van de Aarde Keb, Zoon van de Hemelse moeder Aset, Zoon van de Zon Ra. Ra, Amun, Aten, Khnum, Seb, Ptah, Keb en Asar werden als vader van Farao beschouwd.

Farao werd beschouwd als directe incarnatie van Heru van het ras Zonen God’s, de zuivere kinderen die zich om de cirkel van het licht bevinden, Ra.

Verwant aan Sirius, Orion, Leeuw.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Pharaoh met kroon en Staf des Levens afgebeeld naast Aset.
Farao met kroon en Staf des Levens afgebeeld naast Aset.

Traditie

De oorspronkelijke koninklijke bloedlijn van de Neteru was verankerd in de heilige Cultus van de oude Egyptenaren. De tradities, koningschap en monarchie werd standvastig in ere gehouden, eeuwen lang op basis van de grondslag van Maat.

Groot beeld van Ramses II met ‘valse’ Baard zittend op de Troon in de Luxor Tempel.

Bij de aanstelling tot de Troon moest Farao een aantal inwijdingen succesvol volbrengen en aan bepaalde criteria voldoen om zich te kunnen meten aan Asar, Heru, Suth, Geb, Amun, Min, Ptah of Tehuti.

Pharaoh bij de Troon.
Farao voor de Troon. Op de Troon koningin Aset die wordt gesteund door Heru.

Transformatie
Op de dag van de nieuwe Maan en het nieuwe jaar werd Farao getransformeerd naar Neter of een zittende Neter werd opnieuw gekroond. Deze dag stond in het teken van het Sed festival, een vijf-daags festival ter ere van de geboorte van de Neteru. Binnen dit festival werd er een rituele loop langs de landgrenzen georganiseerd. Deze dagen waren op Aards en Kosmisch niveau zeer gunstig voor een aantredende Farao. Het festival was een onderdeel van het mysteriespel.

Farao reist in deze dagen af naar Sirius in het astrale lichaam als onderdeel van de Inwijding. Farao realiseerde een koninklijke stamboom door zijn wezen te transformeren. Farao was een incarnatie van Heru, en de naam van Heru vormde een onderdeel van zijn koninklijke titel. Bij de inhuldiging werd Farao opgenomen in de koninklijke familie van de Neteru en maakte nu deel uit van de monarchie. Farao, Heru is verbonden aan het Huis van de Leeuw in de Zodiak.

Voor attributen en het tenue van Farao zie Tenue.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Grote Sphinx in Giza.
Farao in de gedaante van een leeuw. Grote Sphinx van Gizeh.

Zoon van de Zon

De meest belangrijke taken van Farao waren het dienen van de Neteru, kosmische orde en structuur te handhaven in de gemeenschap ten gunste van welzijn, gezondheid, vernieuwing en welvaart.

Farao was afgezant van het land en onderhield nauwe banden met buurlanden, en andere continenten waarmee handel werd bedreven en kennis werd uitgewisseld. Ook was de Farao een bemiddelaar tussen partijen die op de rand van een conflict stonden waarbij hij soms gesteund werd door wijzen, vizier, opzichter, generaal of lectorpriester.

Fragment van een beeld van farao voor het museum in Cairo.
Fragment van een beeld van Farao voor het museum in Cairo.

Farao was een lid van het Witte Broederschap, een orde van ingewijden die tot dienst heeft de geestelijke ontwikkeling, vernieuwing, gezondheid, gelukzaligheid, van Hemel, Aarde en haar bewoners te stimuleren en beschermen.

Reconstructie van kleding Farao.
Illustratie van Farao in koninklijk en priesterlijk Tenue.

Dagelijkse ritueel
’s morgens wanneer de Zonsopgang zou aanbreken ging de Farao allereerst naar het toilethuis, het huis van reiniging van de morgen, waar hij gezuiverd, gebalsemd, en gekleed in schoon linnen werd. Aspecten welke de Zon zou doorlopen bij opkomst en rijzenis aan de Horizon werd door Farao als Neter door rituele en ceremonieële handelingen uitgevoerd. Het was de taak van Heru dit te doen, het contact met de Zon Neter te onderhouden. Orde, balans en harmonie van de Natuur te handhaven.

Relief van farao op een muur in de Edfu Tempel.
Reliëf in de Edfu Tempel. Farao met Witte Kroon, stok, Herderstaf en Dorsvlegel.

Broeders, (Hoge)priesters, hofdames, priesteressen en eunuchen assisteerde Farao bij het dienen van de heilige Cultus in de Tempel.

Beelden van Pharaoh bij de Tempel.
Beelden van Farao bij in de Luxor Tempel.

De Legenden waren belangrijk in het leven van het Oude Egypte omdat dat deze verklaarde hoe de wereld was gevormd en hoe het geordend was om te funktioneren. De ordening van Maat werd als vitaal beschouwd en was het de eerste taak van Farao een Offer aan Maat te brengen. Farao werd een afgezant van Maat.

Wanneer een koning stierf werd hij Asar. Hij reisde door de Onderwereld en verbleef in het Koninkrijk van Asar, het Heilige Land. In de legende herrijst Asar in Heru, de nieuw geboren Zoon.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Oud-Egyptische voorstellling van een leeuw aan de zijde van farao.
Voorstelling van Farao met woeste Leeuw aan zijn zijde in de Kom-Ombo Tempel.

Register

Per-Aha, Pharao, Phrao, Pa-Ra-Oa, Pha-Ra, Paa

Grieks: Pharao, Farao

FAMILIE
Zoon van Ra.
Zoon van Geb en Nut.
Zoon van Shu en Tefnut.
Zoon van Asar en Aset.

VERBANDEN
Leeuwbeelden met koningtitels, Sphinxen.
Leeuwenkoningen van Afrika.
Zodiak Huis Leeuw.
Sterrenbeeld Leeuw.
Obelisk, Naalden van de Farao, zie Tempel.

Farao begint zijn ministerie op zijn 30e en eindigd op zijn 33e.

Pharaoh met een koord in de hand.
Farao ‘strekt het Koord’ voor Heru.

OBJECTEN
Beelden, Tempel, Piramide, Obelisk.
Voorwerpen waaronder stoelen, meubels, kruiken en juwelen die de naam dragen van Farao.

Huis van de Farao
Het woonhuis van de Farao was vaak niet ver van de Tempel verwijderd en was gevestigd achter de Tempel waar zich de koninklijke vertekken bevonden. De villa werd bewaakt door wachters. Naast de vertrekken waren er prachtige plekjes met Lotus vijvers, palmboom velden, bloementuinen, wijngaardes, beelden tuinen, boothuizen, kapelletjes en gallerijen.

INDEX
Inleiding
Traditie
Zoon van de Zon
Register

Pharaoh met Baard en hoofddoek
Farao met Baard en hoofddoek met Cobra slang.

TITELS
Heer van de Horizon
Vader van zijn Volk
Herder van zijn Schapen
Zoon van de Vader
Zoon van Ra
Farao Asar
Farao Heru
Hij die behoort tot de Biezen en de Bij
Schepper van de Zon
Heer van de Twee Landen
Heer van de Twee Dames

Impressie van Pharaoh met Dubbele Kroon.
Illustratie van Farao met Dubbele Kroon, Herderstaf en Dorsvlegel.

Farao emblemen
Havik
Leeuw
Zon met Cobra slang
Gevleugelde Zon
Cobra slang
Kever
Ster
Cartouche
Veer
Ankh
Herderstaf
Dorsvlegel
Staf des Levens
Sphinx

Beeld van Horus in de Zoo van Cairo.
Beeld van Horus met jonge koning in de Zoo van Cairo.
Sarcofaag van Pharaoh Tutankhamun.
Sarcofaag van Farao Tutankhamun
Heru met de Dubbele Kroon.
Heru met de Dubbele Kroon.

Kronen
Witte Kroon
Rode Kroon
Dubbele Kroon
Ibis kroon
Hoofddoek
Leren helm

Beeld van farao bij Memphis.
Groot beeld van Farao Ramses II bij het Mit Rahina museum in Memphis.

Beeld van Pharaoh met gekruiste armen op de borst.
Beeld van Farao met gekruiste armen op de borst. In de handen de Ankh.
Beeld van Pharaoh Akhenaten.
Beeld van Farao Akhenaten met Veer boven het hoofd.
Reconstructie van Pharaoh.
Reconstructie van Farao met staart van een Leeuw.
Zetel van Pharaoh.
Zetel van Farao Tutankhamun.
Amulet van Pharaoh met Dubbele Kroon.
Amulet van Farao met Dubbele Kroon.