Geb

by Egyptian Realms 436 views0

Inleiding

Geb, Keb is de Aardse koning, Opperhoofd. Keb belichaamd de akkers, bergen, woestijnen, bossen, kortom, het mannelijke aspect van de Aardse Natuur.

MENS
De Baard van Farao verwijst naar Keb. Keb was een van de eerste Farao’s van Egypte. De Baard van de ‘Aardvader’ werd opgenomen in de traditie van de monarchie.

VOORSTELLING
Als man met groene (planten), okere of zwarte (Nijl modder) huid. Op zijn hoofd draagt Keb de Gans. Keb ligt als man op zijn zij op Aarde, leunend op een elleboog, met een knie gebogen en een arm reikend naar de lucht onder het naakte lichaam van Nut dat bedekt is met sterren. Planten ontspruiten uit zijn lichaam. Soms met een opgerichte Fallus naar Nut. Ook staat Nun soms op het lichaam van Keb, waarbij Nun de Hemel ondersteund. Planten ontspruiten uit zijn lichaam. Als gans. Soms draagt Keb als man een gekleurde band om het hoofd. Als man met Witte Kroon of Rode Kroon met gedraaide horens met een Gans toegevoegd.

De Egyptische Nijlgans.
De Egyptische Nijlgans die ook in Nederland verblijft.

AARDE
Neter van de Aarde. Toen Keb de Aarde met de Hemel Nut verenigd was, kwamen uit deze verbinding de eerste Neteru voort.
De Aarde vormde zijn lichaam en was genaamd: Huis van Keb.
De koninklijke Troon van Egypte was bekend als de Troon van Keb, dat geëerd werd vanwege zijn grote bijdrage. De Troon is geplaatst op het lichaam van Keb en staat daarmee in verbinding.

KOSMOS
Wordt vervolgd…

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Cultus

Keb werd beschouwd als een van de eerste Farao’s van Kemit.

Farao droeg de Baard van Keb. De oude Cultus van Keb was gevestigd door geheel Egypte. Cultus Tempels te Heliopolis en Dendera. Tempels, gebouwen, graven en tombes werden allen gebouwd waarbij zij verbonden worden met Keb. Keb neemt een prominente rol in.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Shu houdt met de armen Nut omhoog.
Shu houdt met de armen Nut omhoog die buigt over het lichaam van Shu en Keb. Op de rug van Nut de Zonboot met Troon en Zonboot met Khepra.

Omschrijving

Het totumdier van Keb is de Gans.

Om de naam van Keb te schrijven werd het hiëroglief van de Gans gebruikt. Men zij dat het deze vorm was van het ei, waaruit de Zon gebroken is. Keb werd als derde heilige koning van Aarde beschouwd. Keb wordt beschreven als een ’tribal opperhoofd’ van de Neteru.

Na Atum, richte de vier Neteru (Shu, Tefnut, Keb en Nut) de kosmos op, waarin de twee koppels van de Neteru (Asar, Aset, Suth en Nebet-Het) bemiddelde tussen de mens en de kosmos.

Keb speelt een belangrijke rol in de Onderwereld. Keb is een afgevaardigde in de Hal des Oordeels van Asar waarbij Keb als rechter bij het wegen van het Hart aanwezig is. Een bron vermeld dat Keb de zielen van de doden kon bevrijden en die beschermden tijdens de reis naar het hiernamaals.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Voorstelling op Papyrus.
Voorstelling op Papyrus. Onder Keb, met daarboven het gebogen lichaam van Nut.

Legende

De zetel van Opperhoofd Keb lag gelegen bij Heliopolis, waar hij en zijn partner Nut het Grote Ei voortbrachten waaruit de Zon-Neter werd geboren in de gestalte van de feniks.

Van het gelach van Keb werd gezegd dat deze aarbevingen veroorzaakte.
Keb wordt aangehaald in de creatie Legende van Ra.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Geb gehurkt afgebeeld naast Nebet-Het op een muur van een tombe.
Keb met Ankh gehurkt afgebeeld naast Nebet-Het op een muur van een Tombe.

Register

Geb, Seb, Keb, Kheb, Gebb

Grieks: Gea

Hieroglyph Geb.

FAMILIE
Geb is de zoon van Shu en Tefnut.
Geb is tweeling met Nut.
Geb is de vader van Asar, Suth, Aset en Nebet-Het.

MANIFESTATIES
Wordt vervolgd…

VERBANDEN
Tatenen, de oerheuvel.

OBJECTEN
Wordt vervolgd…

INDEX
Inleiding
Cultus
Omschrijving
Legende
Register

Neter Geb.Keb met rood lint om zijn hoofd geknoopt en zijn symbool boven het hoofd.

TITELS
Grote Kakelaar
Huis van Geb

SYMBOOL
Baard
Troon
Gans

Egyptische Nijlgans.

TOTUMDIER
Gans

ELEMENT
Aarde

Planeet Aarde.Planeet Aarde.

PLANT

Geb in staande houding met de opgerichte slang Heptet.Keb in staande houding met de opgerichte slang Heptet.

Geb, de Grote Kakelaar.De Grote Kakelaar.