Heru

by Egyptian Realms 1.092 views0

Relief of the god Horus from the temple of Deir el-Medina
Relief voorstelling van Horus in oorspronkelijke kleuren afkomstig van de tempel van Hathor te Deir el-Medina

Inleiding

Horus, Heru, de Zoon van Asar en Aset omvat binnen de Oud-Egyptische Cultus het principe van de goddelijke wedergeboorte van het Zelf, en levensfases van de jonge Prins die zich opwerkt tot de Troon, het Koningschap.

Heru de Hemelse ziel, heilige geest, manifestatie van Ra, Asar, Tehuti en Amen.

MENS
De wederopstanding van Asar en zijn incarnatie in de belichaming van Heru is een concept voor de spirituele wederopstanding welke zich afspeeld in het leven van de mens. De legende van Asar en de Eneade beslaat de verborgen leer. Wanneer men deze verstaat en praktiseerd, zal dit gelukzaligheid brengen.

Heru is de geest die men verkrijgt in de Onderwereld in de Zaal van Maat nadat het Hart is afgewogen tegenover de Veer. Heru belichaamd de ‘Gouden Geest’. Heru belichaamd de Zoon van de Zon, die in de voetsporen van zijn Vader Asar treed. Zij die toegelaten worden tot het koninkrijk van Asar en opgenomen worden in de koninklijke familie van Ra.

Heru is de belichaming van Pharaoh. Geest in de Goddelijke Eenheid. Heerser van de Hemel. Koning van de Zon en Dubbele Horizon. Het Linkeroog, Rechteroog en derde oog van Heru (Udjat). Het bewuste Oog, het ontwaakte Oog, Oog van kennis.

VOORSTELLING
Koning met hoofd van een Havik. Boven hoofd de Dubbele Kroon. Koninklijke man met blauwe of bruine huid met Havik hoofd met Dubbele Kroon, Staf des Levens en Ankh. Als kind die bij moeder Aset op schoot zit. Havik. Oog van Heru.

AARDE
Heer en beschermer van de Dubbele Horizon. Aspect van de Zon.
Blauwe lucht, de Zon, Zonnestralen, Havik, Condor, Leeuw.
De Zon Neter is Heerser van de dag (geest van de dag).

KOSMOS
Mars, Venus, Jupiter, Pluto, Maan, Zon.
Sterrenbeeld Ankh, Zodiak teken Leeuw, Regules, Sirius.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Heru afgebeeld bij de Djed.
Horus afgebeeld bij de Djed.

Cultus

Heru was geboren bij Khemmis in de Nijl Delta, waar Aset haar kind verstopte in de Papyrus velden om de jonge Heru te beschermen tegen Suth, de moordenaar van zijn vader.

Heru belichaamd de Zon, een ster van Sirius, planeet Mars, en de herboren Pharaoh op Aarde. De geboorte van ‘Heru het kind’ wordt vermeld in de Legende van Aset.

De Cultus van Heru is herleid aan die van Ra, Aset en Asar. Heru was de Troon opvolger onder het koningschap van Ra. Zie ook Leringen van Heru.

Havik met gespreide vleugels.
Havik met gespreide vleugels. Boven de kop het Oog van Heru.

In beide klauwen een Shen ring. Heru had vele volgelingen. Zij verspreide de kennis. De Cultus spreidde zich geleidelijk uit tot de gehele Nijl-Delta. Heru vormde een onderdeel van de staats-Cultus. De Sjemsoe-Hor (volgers van Heru), de broederschappen en priesterklassen omringden de Troon van Heru en verdedigden hem tegen zijn vijanden.

Tijdens de Romeinse periode verscheen Horus in de gestalte van het kind die een Gans of Ram bereed.
Cultus vestigingen bij Behdet, Hierakonpolis en Edfu.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Asar zittend op de Troon.
Voorstelling in Abydos. Seti I toont geschenken aan Asar zittend op de Troon. Achter Asar staat Aset en Heru.

Omschrijving

De naam Heru komt van het Egyptische woord Hor, welke vertaald (gezicht) bekend.

Heru de Havik met de Dubbele Kroon, Cobra slang of Zonschijf en vele andere varianten welke veelvuldig op Tempels zijn terug te vinden, beschrijven vele belangrijke aspecten binnen de oude heilige Cultus. Neter Heru bekleed diverse aspecten in de Cultus. In gedaante van de Zon, Leeuw, Farao, kind, prins, strijder, koning en oudere, zie Register.

Heru is een aspect van het hoger Bewustzijn. Heru is tevens de Troon opvolger van zijn vader Asar waarmee de leer van Vader op Zoon werd overgedragen. Eerst was Asar de rolmodel voor de vrijgemaakte getransformeerde onsterfelijke ziel, later werd Zoon Heru het model van Transformatie waarin Heru de strijd tegen Suth aan gaat.

Meer informatie over het Oog van Heru zie Leringen van Heru.

VIER ZONEN VAN HERU
Heru werd beschouwd als heerser van de Hemel. De vier Zonen van Heru vertegenwoordigen de vier pilaren die de Hemel ondersteunen. De vier Zonen; Duamutef, Hapi, Imseti en Qebesenuef voorzien de elementen, krachten en vier windrichtingen. De vier pilaren omvatten de geografie van het land, aan de ene hand opwaards, tegenover benedenwaards. Licht tegenover donker. Oost tegen West.

De vier Zonen van Heru afgebeeld op een kistje waarin Ushabti figuren werden geplaatst.
De vier Zonen van Heru afgebeeld op een kistje waarin Ushabti figuren werden geplaatst.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Legende

Zie Legend of Heru en Leringen van Heru.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Havik Ra.
Fragment van Havik Ra, Heru.

Register

Heru-Ra, Hera, Har, Hor, Hora, Her, Haru

Grieks: Horus, Apollo
Romeins: Christos
Hindu: Khrishna

Hieroglyph Heru. Hieroglyph Heru. Hieroglyph Heru. Hieroglyph Heru. Hieroglyph Heru. Hieroglyph Heru. Hieroglyph Heru. Hieroglyph Heru. Hieroglyph Heru. Hieroglyph Heru.

FAMILIE
Zoon van Asar en Aset.
Heru is tweeling met Bastet.
Het-Heru is de zuster van Heru.
De ziel van Heru werd opgevat als Zoon van Ba-Neb-Tetet (Ba van Asar) en Hat-Mehit.

MANIFESTATIES
Heru belichaamd de Gouden Geest.
Heru het kind, zie Hor-sa-iset.
Heru van de Dubbele Horizon, zie Ra-Horakhty.
Heru het kind, zie Hor-pa-kraat.
Heru van Beneden Egypte.
Heru, de vereniger van Boven en Beneden Egypte, zie Heru-sema-tawy.
Heru de wreker van zijn vader Asar. Har-nedj-itef.
Heru de strijder, zie Hortomes.
Heru van de Horizon, zie Hor-m-akhet.
Heru de Oudere, zie Hor-Wer.

VERBANDEN
Heru had de vorm van een Leeuw in het Oude Rijk.
Dedoun, de Nubische valk Neter die van Heru was afgeleid.
Nekheny, de valk Neter uit Nekhen.
Gemehsoe, valk Neter van de grafinventaris, zittend op een draagstel afgebeeld.

Bij de koninklijke inventarisatie behoorden de Havikeniers met Havikken en Adelaars, die net als Leeuwen, Bavianen en Krokodillen getraint werden.

De leer van Heru heeft overkomsten met de leer van Tehuti. Beide leiden tot het Heru/Amun/Hermetische Bewustzijn.
Heru wordt met blauwe huid afgebeeld. Shiva wordt met blauwe huid afgebeeld.

Heru heeft vele overeenkomsten met Christus, de ‘Heilige Geest’.
Jezus draagt de lam en is herder van zijn volk. Farao, Heru is de herder van zijn volk.
Het dier van Farao, Heru is de Leeuw. Het dier van Jezus is de Leeuw.
Het symbool van Heru is het levenskruis, Ankh. Het symbool van Jezus is het levenskruis.
Heru is de Heer van de Twee Horizons, Twee Landen. Jezus is de Heer van de Twee Landen.
Bij de geboorte van Heru verschenen de drie Koningen. Bij de geboorte van Jezus verschenen drie Koningen Heru is de Zoon van de Heer. Jezus is de Zoon van de Heer. Heru sprak op de berg tot de Vader. Jezus sprak op de berg tot de Vader.
Heru is de Zoon van de maagd Aset. Christus is de Zoon van de maagd Maria.
Heru versus Suth. Jezus versus Satan. Volgelingen van Heru. Volgelingen van Christus.
De Nubische lam is het dier van Amen. Amen is de verborgen geest. Christenen zeggen Amen. Een Egyptische naam; Amenhotep.

Dalai betekent goddelijk, Lama; lam, zoon. Zoon van God. Farao is een Zoon van God. Lam van Ra.
Dier van Judah is de Leeuw,
Dier van het koningshuis is de Leeuw.

Vele logo’s, symbolen en wapens zijn voorzien met gesprijde vleugels.

OBJECTEN
Beelden, beeldjes. Voorstellingen op wanden. Papyrus inscripties. Voorwerpen waaronder instrumenten, sieraden en Amuletten werden voorzien van de Havik. Amuletten van de blauwe Havik, Ogen van Turqois, het herstelde Oog van Heru.

Mummie van een Havik.
Mummie van een Havik.

INDEX
Inleiding
Cultus
Omschrijving
Legende
Register

Heru met Dubbele Kroon.
Heru met Dubbele Kroon.

TITELS
Heer aan de Hemel
Hij, die boven verblijft
Heer van de Lucht

SYMBOOL
Havik
Ankh
Linkeroog
Rechteroog
Leeuw
Zon
Bij
Cobra slang
Gier
Dubbele Kroon

Havik Heru.
Havik, gelijkenis met Horus.

TOTUMDIER
Havik
Condor
Leeuw
Krokodil

De Condor.
De Condor.

ELEMENT
Lucht
Water
Lapis Lazulli
Smaragd
Aventurijn
Jade
Nefriet
Malachiet

Planeet Mars.
Planeet Mars.

PLANT
Acacia
Palmboom
Lotus

Heru afgebeeld op een pilaar in de Kom Ombo Tempel.
Heru afgebeeld op een Pilaar in de Kom-Ombo Tempel.
Illustratie van Pharaoh met masker van Heru.
Impressie van Farao met masker van Heru.
Hanger met het Linkeroog van Heru.
Hanger met het Linkeroog van Heru.
Offersteen met relief van Horus, Osirus en Hathor.
Stele met relief van Heru, Asar en Isis.
Heru afgebeeld in relief.
Heru afgebeeld in relief.
Gouden figuur van Havik Horus.
Gouden figuur van Havik Heru.
Ra-Horakhty afgebeeld op een pilaar in de Esna Tempel.
Ra-Horakhty afgebeeld op een Pilaar in de Esna Tempel.
Het Oog van Ra.
Het Oog van Ra.
Heru met Dubbele Kroon.
Vier urnen van de vier Zonen van Heru, Duamutef, Qebesenuef, Imseti en Hapy.
Vier urnen van de vier Zonen van Heru, Duamutef, |Qebesenuef, Imseti en Hapy.