Harpocrates

by Egyptian Realms 197 views0

Beeld van Horus in de Zoo van Cairo.
Groot beeld van Havik Horus met daarvoor de jonge koning.

Inleiding

Heru het kind belichaamd de nieuw geboren Zon met de Zonnevlecht.

MENS
Hor-pa-Kraat is betrokken bij het afweren van gevaar.

VOORSTELLING
Koninklijk kind met hoofdkapje met Cobra slang en Zonnevlecht, soms wijzend met een vinger naar de mond. Zittend op schoot bij de Moeder of op de Troon.

AARDE
Zoon van Asar (Osiris). Neter van de lucht.

KOSMOS
Wordt vervolgd…

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Magische voorstelling van Harpocrates.
Magische voorstelling van Harpocrates. Rechts Tehuti, links Aset en Ra staande op een slang. De jongen staat boven op twee krokodillen en heeft controle over slangen, schorpioenen en Leeuwen. Boven de jongen Bes.

Cultus

Wordt vervolgd…

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Omschrijving

Hor-Pa-Kraat belichaamd Heru het kind.

De jonge Pharaoh wordt uitgebeeld met lok, Zonnevlecht of koningskroon. De jonge Heru werd volgens traditie en Cultus grootgebracht. Op moeders schoot krijgt de jonge Heru als Hor-sa-Iset de borst. Ook wordt Heru op de Troon afgebeeld met een vinger bij de mond.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Legende

Wordt vervolgd…

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Register

Ihi, Nefer-Hor, Harpakhrad, Heru-Pa-Khret , Hor-Pa-Kraat, Hor-pa-Kheret

Grieks: Harpocrates

FAMILIE
Wordt vervolgd…

MANIFESTATIES
Wordt vervolgd…

VERBANDEN
Wordt vervolgd…

OBJECTEN
Wordt vervolgd…  

Beeldje van Hor-pa-Kraat.Beeldje van Hor-pa-Kraat.

TITELS
Heru het kind

SYMBOOL

TOTUMDIER

ELEMENT

PLANT

Beeldje van Harpocrates.

De jongeling met Zonnevlecht.Jonge koning met Zonnevlecht.


Steen met voorstelling van Hor-pa-Kraat.Hor-pa-Kraat die met
Magie slangen bedwingd.