Inwoners van het oude Egypte


Het oude Egypte werd al vanaf de vroege periode bevolkt door vele mensen die verschillende beroepen uitoefende.

De bevolking bestond uit een grote diversiteit aan vakbekwame liederen die afkomstig waren uit alle lagen van de bevolking. Agrariërs, vissers, slagers, schilders, timmerliederen, architecten, bouwmeesters, muzikanten, artiesten, opzichters, ambtenaren, rechters, soldaten, dienaren, priesters, priesteressen, astronomen en nog vele andere functies die werden bekleed.

De omvangrijke hoeveelheid beeldende kunst die van hen bewaard is gebleven geeft een indruk van de inwoners van het oude Egypte.

UITGELICHT