Relief van Farao Ramesses III op een muur in de tombe van Amen-Kopshef in de Vallei der Koninginnen op de westbank van Luxor.